Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được phát hiện ra trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số lượng biên chế làm công tác pháp chế, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

Đối với công tác thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, rà soát, theo dõi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường để có giải pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Tăng cường cơ chế phối hợp trong việc tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tăng cường phản ứng chính sách, có cơ chế hiệu quả, hợp lý trong xử lý các vụ việc phát sinh trong thực tiễn tại địa phương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đổi mới, đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: 236/UBND-TCD-NC

Văn Khương
khuongvan07@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory