Xuất bản thông tin

null Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hôm nay, Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do dịch Covid-19 đang bùng phát, lây lan nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, trong đó, có tỉnh Đồng Tháp, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá 10 được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các điểm cầu phụ tại các huyện, thành phố để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự v.v. thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, phóng viên báo, đài đến dự kỳ họp. Xin gửi đến các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân Tỉnh nhà lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X thành công tốt đẹp.

Trong những tháng đầu năm 2021, chúng ta phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch Covid-19 đã và đang bùng phát rất mạnh tại Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới. Song, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân nhằm quyết tâm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển" với 09 nhiệm vụ trọng tâm, bám sát mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội", chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Số người nhiễm Covid-19 được kiềm chế và kéo giảm, số ca khỏi bệnh tăng cao, nhiều "vùng xanh" không có dịch trong cộng đồng dân cư được thiết lập, giữ vững và ngày càng mở, chúng ta quyết tâm trong thời gian sớm nhất sẽ kiểm soát được dịch Covid-19; tăng trưởng tổng sản phẩm nội Tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,44%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,17% (trong đó: Khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,73%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,69%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,73%); có trên 300 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 2.500 tỷ đồng (tăng 45 doanh nghiệp và vốn đầu tư tăng trên 1.330 tỷ đồng so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 4.500 tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm (tăng 2,13% so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính được quan tâm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2021 còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, như: Sự phục hồi kinh tế còn chậm, tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu (4,44%/mục tiêu 7%); số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng, bỏ địa chỉ kinh doanh còn nhiều (khoảng 320 doanh nghiệp); giải ngân vốn đầu tư công chỉ 17,7% là chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn chậm; tiến độ cung cấp thủ tục hành chính có đủ điều kiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gặp nhiều khó khăn; dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Trong những tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đòi hỏi Hội đồng nhân dân Tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Tỉnh nhà để đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, kịp thời, nhằm kịp thời, khắc phục khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Với tinh thần trên, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; báo cáo của Toà án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh.

Thứ hai, xem xét, thảo luận các báo cáo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách Tỉnh; kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ ba, xem xét, thảo luận và thông qua  37 dự thảo nghị quyết, gồm:

- 35 dự thảo Nghị quyết do Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình về một số chế độ, chính sách hỗ trợ, phụ cấp; phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn ngân sách Trung ương); danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa kém hiệu qủa; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông; việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười; nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030; các nghị quyết quy định về phí, lệ phí v.v..

- 02 dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh trình về Chương trình hoạt động toàn khoá và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X; Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp; quá trình xây dựng, thẩm tra đã tiếp thu đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tài liệu đã được Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh cũng đã tiến hành họp thảo luận tại Tổ để đóng góp Văn kiện trình tại kỳ họp thứ hai.

Với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân, thay mặt chủ toạ kỳ họp, Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến trọng tâm, xác đáng, có chất lượng đối với các nội dung trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao thực hiện trả lời, giải trình kịp thời, đầy đủ, có trách nhiệm các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, quý cử tri và nhân dân Tỉnh nhà vui khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Phan Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:-1