Xuất bản thông tin

null [Infographic] Đồng Tháp xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo

[Infographic] Đồng Tháp xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI ban hành Kết luận số 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Mời xem infographic dưới đây về mục tiêu, giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 05 năm tới.

 

Hoàng Thi
nhthitma@gmail.com
thumbnail
Nguyệt Ánh
nguyetcttdongthap@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật