dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Số 01-NQ/TU: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025

Số 01-NQ/TU: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow