dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Số 249-KL/TU: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

Số 249-KL/TU: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan nghi quyet ket luan tinh uy