Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
V/v quy hoạch định hướng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v tham dự Hội nghị lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KT- XH tại đồng bằng sông Cửu Long Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v không thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên đối với viên chức không giữ chức vụ hoặc không được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt dự toán kinh phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
V/v Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Y học Cổ truyền trực thuộc Sở Y tế Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phà Đồng Tháp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười trực thuộc Sở Y tế Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thuể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Cẩm Thúy 02/11/2020