Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Về việc điều chỉnh thông tin của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt kinh phí thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp” Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán Đề án điều chỉnh hồ sơ, bản đồ địa giới Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng dự án Trại thực nghiệm Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt phương án xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sản xuất Collagen, Gelatin từ da cá tra tại thành phố Cao Lãnh của Công ty Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt giá các gói thầu: Số 1, Số 2, Số 3 và Số 4, thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường Sở Tư pháp để bố trí cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt giá các gói thầu: Số 4, Số 5, Số 6, Số 8 và Số 9, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Đường vành đai Tây Bắc thuộc Khu di tích Gò Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Tư pháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chi cục Kiểm lâm Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt mẫu phác thảo bước hai (tỷ lệ 1/1) tượng Thiên hộ Võ Duy Dương Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý thoát nước ngã tư giao đường ĐT.844 và ĐT.845 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 16/09/2020