You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 39/TB-UBND 27/04/2021 Về việc phân công trực lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
2 113/KH-UBND 26/04/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2021
3 1783/QĐ-UBND 26/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Ngã tư Cây Da, xã Thường Lạc
4 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 112/KH-UBND 26/04/2021 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
7 1740/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Di dời trụ điên hạ thế (đoạn từ nhà chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê và từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu)
8 1737/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Mương Xã Song đến nhà máy Thành Công
9 1736/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Long Thạnh A
10 1741/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường MG Long Khánh A (điểm Long Phước)
11 1735/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
12 1738/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1B (phân phát sinh)
13 1739/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường Thường Phước 2 (đoạn bến đò Mương miễu qua Tân Châu)
14 1782/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm)
15 1730/QĐ-UBND 23/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
16 1728/QĐ-UBND 23/04/2021 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
17 1734/QĐ-UBND 20/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Chín Phi đến Kinh 17
18 1731/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
19 1719/QĐ-UBND 22/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 1721/QĐ-UBND 22/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Chợ Thường Phước