Banner nhân vật lịch sử con người Đồng Tháp

Banner nhân vật lịch sử con người Đồng Tháp

Xuất bản thông tin

Bootstrap Example

Danh sách theo thứ tự: A / B / C / D / E / G / H / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / X / Y

Lời Nói Đầu


Trong mấy trăm năm qua, Đồng Tháp cũng như các vùng đất khác ở Nam Bộ đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử: từ khai hoang, lập làng xây dựng cuộc sống đến bao cuộc chiến đấu chống cường hào phong kiến, chống quân Xiêm La can thiệp, bảo vệ thành quả lao động vừa đạt được; kế tiếp là chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong suốt diễn trình đó đất Đồng Tháp đã sản sinh ra biết bao nhiêu người con cần cù lao động, tích cực chiến đấu, xây dựng, bảo vệ quê hương, Tổ quốc trên mọi lĩnh vực ; bên cạnh đó có không ít nhân vật sinh trưởng ở địa phương khác, song có công sức góp phần vào công cuộc chiến đấu, xây dựng, bảo vệ quê hương Đồng Tháp...

 • Hồ Thị An
 • Nguyễn Văn An (Pháp Hải)
 • Đỗ Thị Ân
 • Quản Bạch - Kim Chung
 • Nguyễn Văn Bảnh
 • Nguyễn Vĩnh Bảo
 • Lưu Quang Bật
 • Nguyễn Thị Bảy
 • Nguyễn Văn Bảy
 • Phan Văn Bảy
 • Trần Văn Bảy (Bảy Sơn)
 • Phạm Văn Bảy
 • Văn Tấn Bảy (Bảy Nheo)
 • Nguyễn Thị Bầy
 • Đinh Công Bê (Ba Chiến)
 • Nguyễn Thị Biết (Ba Đê)
 • Nguyễn Thị Biết
 • Nguyễn Văn Biểu (Phòng Biểu)
 • Đặng Văn Bình
 • Phan Văn Bộ
 • Nguyễn Văn Bồng (Minh Trí)
 • Nguyễn Văn Bút - Võ Đình Sâm
 • Nguyễn Văn Cái
 • Bùi Thị Cẩm
 • Hồng Thị Cẩm
 • Lê Thị Cẩn
 • Nguyễn Xuân Côn
 • Cao Hoài Cúi
 • Lê Văn Cử
 • Phan Văn Cử
 • Nguyễn Văn Cưng
 • Đoàn Văn Cương
 • Lê Văn Chắc (Cò mi Chắc)
 • Lê Minh Châu
 • Nguyễn Thanh Châu
 • Nguyễn Việt Châu
 • Nguyễn Văn Châu
 • Ngô Văn Chính
 • Sáu Chơi
 • Trần Thị Chơi
 • Nguyễn Kim Chung
 • Nguyễn Thị Dành
 • Võ Văn Dánh (Tư Hiếu)
 • Nguyễn Văn Dần
 • Đặng Văn Dầy
 • Nguyễn Quang Diêu
 • Nguyễn Văn Dũng
 • Phạm Hoàng Dũng
 • Bùi Văn Dự
 • Võ Duy Dương
 • Phan Văn Dược
 • Lê Văn Đáng
 • Cao Văn Đạt
 • Phạm Thị Đầm
 • Đỗ Thị Đệ
 • Nguyễn Thị Đề
 • Trần Quang Đệ
 • Trần Anh Điền (Tám Bé)
 • Hồ Trọng Đính
 • Huỳnh Minh Đoàn
 • Nguyễn Thế Đoàn
 • Nguyễn Văn Đừng
 • Trần Phước Đường
 • Phan Thị Gương
 • Nguyễn Thành Giung
 • Lê Thị Hai
 • Nguyễn Văn Hải
 • Đào Thiên Hải
 • Nguyễn Duy Hanh
 • Đào Thái Hanh
 • Lê Kim Hạnh (Sáu Mành)
 • Lê Thị Hạnh
 • Hồ Văn Hảo
 • Ngô Văn Hay (Thầy giáo Kỳ)
 • Phan Văn Hân
 • Trương Ngọc Hân
 • Nguyễn Đắc Hiền
 • Lê Thái Hiệp
 • Lê Văn Hiển (Lê Quang Hiển)
 • Trương Thị Hoa (Tư Chống)
 • Sĩ Hoà (Sĩ Hoà Hầu)
 • Tông Phước Hoà
 • Võ Thái Hoà
 • Dương Văn Hòa
 • Nguyễn Tấn Hoạch (Ba Tam)
 • Võ Hoành
 • Hồ Phú Hoảnh
 • Lê Văn Hoanh
 • Hà Hồng Hổ
 • Phạm Văn Hổ
 • Nguyễn Minh Hồng (Út Đậu)
 • Bùi Văn Huấn (Út Lê)
 • Nguyễn Văn Huệ
 • Lê Vũ Hùng
 • Trần Thanh Hùng
 • Huỳnh Công Huy
 • Trần Quang Huy (Thủy Tiên)
 • Đoàn Minh Huyên
 • Phan Thị Huỳnh
 • Lê Quang Hương (Lê Hương)
 • Nguyễn Hương
 • Nguyễn Thế Hữu (Tư Hữu)
 • Lê Văn Kiếc
 • Nguyễn Hữu Kiến
 • Đốc Binh Kiều
 • Nguyễn Văn Kính
 • Diệp Văn Kỳ
 • Nguyễn Văn Khải
 • Phạm Văn Khanh
 • Nguyễn Thanh Khê (Sáu Cầm)
 • Đoàn Thị Lan
 • Lưu Văn Lang
 • Phạm Hữu Lầu
 • Trần Bá Lê (Cả Nhì Ngưu)
 • Trần Thanh Liêm
 • Đặng Thúc Liêng
 • Nguyễn Văn Linh (Thống Linh)
 • Nguyễn Thị Lợi
 • Đỗ Thừa Luông - Đỗ Thừa Tự
 • Nguyễn Cẩm Lũy
 • Nguyễn Thị Lựu
 • Nguyễn Văn Mậu
 • Trương Tấn Minh (Lãnh Binh Miên)
 • Trần Công Minh
 • Lê Quang Minh
 • Võ Văn Mừng
 • Đặng Thị Mười
 • Phạm Mười
 • Lê Văn Mỹ
 • Nguyễn Việt Nam
 • Nguyễn Văn Năm
 • Lê Văn Năm
 • Trần Văn Năng
 • Phạm Thị Nữ
 • Nguyễn Hữu Nghi (Thầy Ba Vĩ)
 • Võ Xuân Nghĩa
 • Nguyễn Kim Nha
 • Nguyễn Thanh Nha
 • Võ Hồng Nhân
 • Lê Kiên Nhẫn
 • Phạm Thị Nhị
 • Ông Quang Nhiêu
 • Nguyễn Tồn Nhơn
 • Nguyễn Văn Nhơn
 • Lê Văn Nhung
 • Nguyễn Văn Nhượng
 • Trần Thị Nhượng (Sáu Ngài)
 • Nguyễn Văn Phàn (Sáu Chung)
 • Nguyễn Văn Phát
 • Võ Phát
 • Nguyễn Văn Phấn
 • Nguyễn Thị Phiến
 • Lưu Kim Phong
 • Nguyễn Thanh Phong
 • Nguyễn Xuân Phong
 • Nguyễn Doãn Phong
 • Nguyễn Văn Phối
 • Trần Văn Phục
 • Trần Kim Phụng
 • Nguyễn Thị Phước
 • Võ Minh Quang
 • Lê Tâm Quảng
 • Trần Tấn Quốc (Trần Chí Thành)
 • Nguyễn Quyền
 • Lê Văn Sa
 • Hà Thị Sạn
 • Lê Quốc Sản
 • Lê Văn Sao
 • Trần Thị Sáu
 • Nguyễn Sinh Sắc
 • Bùi Thị Sẩm
 • Trần Trung Sĩ
 • Mai Thị Sô
 • Phạm Đức Sơn
 • Phan Văn Sử
 • Lâm Tấn Tài
 • Dương Hữu Tài (Tư Tôn)
 • Phùng Thị Tám
 • Nguyễn Đăng Tam
 • Nguyễn Xuân Tăng
 • Nguyễn Phước Tân
 • Nguyễn Văn Tây
 • Nguyễn Văn Tiệp
 • Nguyễn Thị Tỏ
 • Lâm Thanh Tòng (Lâm Tới)
 • Nguyễn Tú
 • Nguyễn Đình Tuấn
 • Nguyễn Văn Tuyên
 • Lê Thị Tư
 • Phạm Thị Tư
 • Trương Thị Tư
 • Nguyễn Hoàng Tư
 • Phạm Văn Tứ
 • Lê Thị Tước
 • Đỗ Công Tường
 • Phạm Thị Thà
 • Bùi Quang Thạnh
 • Đinh Trung Thành
 • Trương Thị Thành
 • Nguyễn Thị Thạnh
 • Nguyễn Thị Thảo
 • Đoàn Văn Thắng
 • Lê Văn Thận
 • Tạ Thu Thâu
 • Trần Văn Thế
 • Lý Duy Thiện - Lý Duy Sơn
 • Nguyễn Xuân Thiếp
 • Phan Văn Thiết
 • Ngô Phú Thọ
 • Thiền sư Minh Thông - Hải Huệ
 • Trần Thị Thu (Kim Hồng)
 • Phạm Nhơn Thuần
 • Dương Công Thuấn (Diệp Lang)
 • Đinh Hữu Thuật
 • Trần Hữu Thường
 • Đoàn Văn Thượng
 • Nguyễn Văn Tre
 • Nguyễn Minh Trí
 • Nguyễn Văn Trí (Hai Trí)
 • Võ Văn Trị
 • Nguyễn Trọng Trì
 • Nguyễn Văn Tròn
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Trương Vĩnh Trọng
 • Võ Quốc Trung
 • Phan Lương Trực(Đỗ Hữu Công)
 • Nguyễn Xuân Trường(Mười Nhẹ)
 • Phạm Thị Uẩn
 • Nguyễn Văn Út
 • Phan Văn Út