Follow

Đồng Tháp thông tin về đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

Đồng Tháp thông tin về đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như phản ánh, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến công tác quản lý nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa thông báo về đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nhiệp, nhà đầu tư.

Theo đó, các Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, gồm:

Ông Nguyễn Công Minh - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Điện thoại cơ quan 02773.853.340, điện thoại di động 093.181.7979, địa chỉ email congminhdongthap@gmail.com.

Ông Lê Lam Minh Nhật - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Điện thoại cơ quan 02773.852.037, điện thoại di động 0913.622.370, địa chỉ email nhatlelam78@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin nổi bật

Tin xem nhiều