Follow

Tổ chức – Bộ máy Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Trang chủ Tổ chức - Bộ máy

Tổ chức – Bộ máy Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Tổ chức – Bộ máy Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp hiện có Giám đốc, Phó Giám đốc và 03 tổ chuyên môn như sau:

- Tổ Hành chính - Quản trị: Thực hiện công tác công báo, nhân sự, hành chính, tổng hợp, tài vụ, văn thư và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

- Tổ Biên tập: Đảm nhận nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

- Tổ Kỹ thuật: Đảm nhận nhiệm vụ kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; duy trì và phát triển hệ thống mạng, xây dựng và vận hành các phần mềm ứng dụng trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin nổi bật

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory