Follow

Tổng quan về Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Tổng quan về Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được thành lập vào ngày 15/01/2007, trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trụ sở Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp đặt tại số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, Cổng Thông tin điện tử là cổng tích hợp thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng Thông tin điện tử có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kết nối thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo quy định này, Cổng Thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu. Cổng Thông tin điện tử có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; có 03 Tổ chuyên môn gồm: Hành chính - Quản trị, Biên tập và Kỹ thuật.

Ban Biên tập

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin nổi bật

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Nút: dongthap.gov.vn:-1