Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 405/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 28-KL/TU
2 295/UBND-KT 07/05/2021 V/v tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 830/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v tổng kết thi hành Luật Đất đai
4 607/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tổng kết thi hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
5 406/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v xem xét hỗ trợ chi phí di dời tuyến cáp viễn thông Viettel và VNPT nằm trong phạm vi GPMB thuộc dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
6 404/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v xem xét, tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch
7 836/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v xin kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
8 835/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v xin ý kiến về việc đánh giá và phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2020
9 531/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v xử lý vi phạm hành chính
10 832/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v điều chỉnh phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
11 533/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tư
12 831/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ trong triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao đến năm 2030
13 828/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung trong thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt Hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024
14 612/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v đề nghị tặng Huân chương Độc lập
15 609/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v đề xuất dự thảo Báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
16 127/UBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v địa điểm đầu tư xây dựng Toà nhà điều hành viễn thông MobiFone Đồng Tháp
17 589/VPUBND-THVX 07/05/2021 Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
18 529/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 Về việc gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Y (lần 1)
19 36/BC-VPUBND 06/05/2021 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 26/4/2021 - 02/5/2021)
20 148/KH-UBND 06/05/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021