Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1595/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 411/UBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư
3 1109/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư “Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin mạng và tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” và “Quy định chuẩn và sát hạch đạt chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng”
4 1592/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v hoàn chỉnh kế hoạch chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
5 1113/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v hoàn chỉnh Kế hoạch khảo sát đặt tên đường, bia tưởng niệm tại Khu di tích Xẻo Quít
6 825/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v hỗ trợ các cá nhân, phương tiện vận chuyển đường thủy, đường bộ phục vụ thi công dự án đấu thầu xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1
7 1588/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
8 1586/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch
9 829/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp bưu chính vận chuyển hàng hóa lưu thông trong phòng, chống dịch Covid-19
10 1108/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v Hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021 - 2025
11 603/UBND-KT 26/07/2021 V/v lắp đặt mái che khu khám sàng lọc, phân luồng Covid-19 Trung tâm y tế huyện Tam Nông
12 1594/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v mua hóa chất tách chiết sử dụng cho các máy xét nghiệm Realtime PCR công suất 96 mẫu để phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19
13 601/UBND-KT 26/07/2021 V/v mua sinh phẩm, vật tư y tế và trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống bệnh Covid-19
14 604/UBND-KT 26/07/2021 V/v mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ hình ảnh camera giám sát ở các khu cách ly tập trung
15 1587/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
16 93/VPUBND-KSTTHC 26/07/2021 V/v rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh
17 1585/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v tham dự hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả dành cho khu vực công
18 412/UBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
19 1026/VPUBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v tham mưu gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
20 827/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư chăn nuôi