Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 247/QĐ-UBND-NĐ 16/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Quách Văn Đoán (lần 2)
2 2415/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Ngọc Ẩn
3 2410/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp
4 2411/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp
5 2413/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v góp ý dự thảo bộ hồ sơ trình Chính phủ báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg
6 1670/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
7 2391/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v góp ý về nội dung phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030
8 2394/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v huỷ thầu gói thầu số 15 thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang
9 872/UBND-KT 16/10/2020 V/v hỗ trợ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng
10 831/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v khảo sát, đánh giá và thống nhất giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
11 826/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v khắc phục sự cố phương tiện thủy va chạm làm hư hỏng bờ kè sông Tiền, Phường 3, thành phố Sa Đéc
12 2405/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v kinh phí hoạt động quý 4 năm 2020
13 825/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v kinh phí khắc phục tình trạng sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo
14 2406/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Trường Chính trị Tỉnh
15 823/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v kinh phí tổ chức xét chọn mẫu phác thảo tượng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy
16 2392/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v kinh phí xây dựng công trình khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Mân, huyện Châu Thành
17 2407/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18 827/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch ven sông phía Đông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
19 828/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất – Dự án Khu dân cư Tân Việt Hoà, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh
20 325/UBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v phát sinh chi phí lập hồ sơ tư vấn môi trường và khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế Gói thầu số 07 thuộc dự án KCN Sông Hậu