Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 149/KH-UBND 06/05/2021 Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
2 523/QĐ-UBND-HC 06/05/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm khai thác nguồn nước mặt công trình 400 m3 /ngày đêm tại Quốc lộ 30, Ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 1529/GP-UBND ngày 02/10/2020)
3 525/QĐ-UBND.HC 06/05/2021 Phê duyệt điều chỉnh tổng giá trị của khoản viện trợ và nguồn vốn thuộc khoản viện trợ thông qua dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018 – 2021
4 522/QĐ-UBND-HC 06/05/2021 Quyết định hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco khai thác nguồn nước dưới đất công trình 01 giếng khoan tại Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 657/GP-UBND ngày 10/7/2015 và Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền số 599/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2018)
5 92/QĐ-UBND-KT 06/05/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2021
6 524/QĐ-TTTVPT 06/05/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
7 116/TB-VPUBND 06/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
8 191/UBND-THVX 06/05/2021 V/v chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (Trisedco)
9 822/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v chuyển đổi nền sinh lợi sang nền tái định cư trên địa bàn thành phố Hồng Ngự
10 190/UBND-THVX 06/05/2021 V/v chủ trương thực hiện khảo sát, đánh giá DDCI năm 2021
11 123/UBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 29 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
12 394/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ (lần 2) của UBND huyện Lai Vung
13 395/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v gia hạn thời gian trình dự thảo Kế hoạch Phát triển công tác y tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
14 520/VPUBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thúy Kiều
15 518/VPUBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Na
16 519/VPUBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Quách Văn Đoán
17 815/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
18 398/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh
19 809/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Phối hợp triển khai thực hiện Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”
20 288/UBND-KT 06/05/2021 V/v hiệu chỉnh bảo dưỡng hệ thống máy phát sóng FM, anten FM, anten UHF