Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2390/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v phối hợp tổ chức Hội nghị hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Đồng Tháp
2 2393/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v rà soát, số hoá dữ liệu về tình hình cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3 829/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v rà soát, đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất của dự án Khu dân cư đô thị mới Vĩnh Phước
4 1666/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
5 877/UBND-KT 16/10/2020 V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
6 2396/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v tham dự Hội thao ngành tài nguyên và môi trường lần thứ XVII năm 2020 tại tỉnh Bình Phước
7 878/UBND-KT 16/10/2020 V/v tham gia sự kiện Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam tại Hà Nội
8 1663/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v tham mưu công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
9 822/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v tham mưu dự toán, kinh phí trang bị phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng dân dụng của nhà nước
10 251/QĐ-UBND-NĐ 16/10/2020 V/v thu hồi và giao đất cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công trình Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự
11 2397/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v thẩm định năng lực Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hoa Lư
12 280/BC-UBND 16/10/2020 V/v thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
13 875/UBND-KT 16/10/2020 V/v thực hiện nội dung tồn tại và hạn chế theo báo cáo của Đoàn kiểm tra
14 1411/VPUBND-THVX 16/10/2020 V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX
15 2389/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
16 2403/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v triển khai Nghị định số 121/2020/NĐ-CP
17 2401/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v triển khai Thông tư số 84/2020/TT-BTC
18 1412/VPUBND-THVX 16/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
19 1669/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
20 464/UBND-THVX 16/10/2020 V/v tổ chức 03 điểm diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp