Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1024/VPUBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
2 1105/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3 1107/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4 1104/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP
5 1599/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v triển khai Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 1023/VPUBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
7 1590/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
8 602/UBND-KT 26/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành Chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030
9 1106/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
10 1598/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa
11 599/UBND-KT 26/07/2021 V/v triển khai ý kiến của Thường trực HĐND Tỉnh về ban hành mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030
12 367/UBND-THVX 26/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
13 368/UBND-THVX 26/07/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
14 597/UBND-KT 26/07/2021 V/v tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) năm 2021 và dự kiến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 598/UBND-KT 26/07/2021 V/v tình hình thực hiện chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật năm 2021, dự kiến nhu cầu năm 2022 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
16 824/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v tạm dừng thi công công trình chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
17 294/UBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v tạm dừng thi công một số công trình chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
18 1596/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v tổ chức Diễn đàn giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL thường niên
19 830/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v xây dựng công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
20 605/UBND-KT 26/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh