VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1367/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
2 1158/VPUBND-TCD-NC 25/08/2022 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu
3 2616/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2023
4 1374/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
5 874/UBND-KT 25/08/2022 V/v bổ sung kinh phí chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 02 công chức của Thanh tra Tỉnh năm 2022
6 2609/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất
7 2615/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v gia hạn tham mưu thực hiện Công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
8 2605/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v giao đất xây dựng trụ sở làm việc VKSND huyện Tam Nông
9 1154/VPUBND-TCD-NC 25/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Nam Bình
10 2607/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v giảm giá dịch vụ nước thải sau xử lý
11 873/UBND-KT 25/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch Covid-19
12 873/UBND-KT 25/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch Covid-19
13 2610/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”
14 349/UBND-TCD-NC 25/08/2022 V/v phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong quý III năm 2022
15 871/UBND-KT 25/08/2022 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 2) Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, qua địa bàn TP. Hồng Ngự
16 2614/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v tham dự Hội thảo khoa học để trao đổi, thảo luận về các nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
17 1155/VPUBND-TCD-NC 25/08/2022 V/v tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Tỉnh
18 876/UBND-KT 25/08/2022 V/v thành viên Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Xay xát Lúa gạo Cẩm Nguyên sử dụng thẻ ABTC
19 2618/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v thẩm định dự toán lập giấy phép môi trường đối với ô chôn lấp dự phòng số 2, Khu xử lý Đập Đá, huyện Cao Lãnh
20 1375/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v thực hiện Công văn số 4216/BYT-TB-CT của Bộ Y tế