Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1802/VPUBND-THVX 18/11/2021 V/v gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động với UBND Tỉnh năm 2021
2 1592/VPUBND-TCD-NC 18/11/2021 V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi Luật số 69/2014/QH13
3 2910/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận, thu hồi quyết định công nhận làng nghề năm 2021
4 2909/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
5 1594/VPUBND-TCD-NC 18/11/2021 V/v không tổ chức thực tập Phương án chữa cháy năm 2021
6 1078/UBND-KT 18/11/2021 V/v mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
7 1079/UBND-KT 18/11/2021 V/v mua sắm linh kiện thay thế hệ thống chụp cắt lớp (CT) cho Trung tâm y tế huyện Tam Nông
8 2908/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v rà soát cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và phương án thu hồi Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh
9 1080/UBND-KT 18/11/2021 V/v sửa chữa khu khám sàng lọc bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
10 2911/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v tham dự Diễn đàn trực tuyến thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, thủy sản Việt-Nga
11 1377/VPUBND-ĐTXD 18/11/2021 V/v tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị
12 1590/VPUBND-TCD-NC 18/11/2021 V/v thực hiện Báo cáo số 1439/BC-BCA-C07 ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
13 2913/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14 2914/VPUBND-KT 18/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
15 1591/VPUBND-TCD-NC 18/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
16 677/UBND-THVX 18/11/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam
17 1738/QĐ-UBND-HC 18/11/2021 V/v tái hoạt động cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Khu du lịch Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh)
18 1593/VPUBND-TCD-NC 18/11/2021 V/v tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông”
19 1376/VPUBND-ĐTXD 18/11/2021 V/v đấu nối tạm thời nút giao đường nhánh Xưởng may mặc Cửu Long vào tuyến tránh Quốc lộ 30, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 1379/VPUBND-ĐTXD 18/11/2021 V/v đấu nối tạm thời đường nhánh vào QL.30 (tuyến tránh TP. Hồng Ngự) tại Km3+250 (P)