Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 810/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa năm 2021 tại Nam bộ
2 814/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản hợp nhất về việc phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
3 397/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v trình tự, thủ tục thực hiện xử lý sạt trượt chân kè công trình kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành
4 261/UBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn O
5 582/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19
6 124/UBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v tình hình thi công và giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao lãnh giai đoạn 1 và phương án đầu tư giai đoạn 2
7 812/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v tổ chức quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản
8 516/VPUBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v tổng kết thi hành Nghị định 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
9 517/VPUBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết số 1211/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
10 821/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v xin gia hạn thời gian bán xe ô tô của Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh
11 825/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 584/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v xét tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân VN tiêu biểu năm 2020” – Cúp Bông Hồng Vàng
13 393/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Mỹ Phú (giai đoạn 1), thành phố Cao Lãnh
14 824/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón
15 808/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong báo cáo kết quả khắc phục hồ sơ và đánh giá hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh trong việc tích tụ tập trung đất đai theo Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND
16 52/VPUBND-HCQT 06/05/2021 V/v đề nghị thẩm định đối tượng tinh giản biên chế đợt 4 năm 2021
17 583/VPUBND-THVX 06/05/2021 Về kinh phí đối ứng nhận tài trợ Thư viện Ước mơ tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 53/VPUBND-HCQT 06/05/2021 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 4 năm 2021
19 114/TB-VPUBND 05/05/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp xem xét nội dung điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất
20 508/QĐ-UBND-HC 05/05/2021 Quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa láng nhựa mặt đường ĐT.850 (Km 2+844 đến Km 3+634 và Km 11+820 đến Km 21+380)