VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 210/BC-UBND 24/08/2022 Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 8/2022
2 949/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
3 313/QĐ-UBND-KT 24/08/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2022
4 2602/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022
5 869/UBND-KT 24/08/2022 V/v bổ sung Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2022
6 2594/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v bổ sung quy hoạch dự án Làng Xoài Sếu hữu cơ kết hợp nghỉ dưỡng tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông
7 2603/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v chi phí thực hiện đề án chuyển giao các dịch vụ hành chính công
8 2597/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v cho Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Thương mại Ngọc Hà thuê đất
9 951/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
10 31/UBND-KSTTHC 24/08/2022 V/v di dời địa điểm làm việc Bộ phận Một cửa 03 xã thuộc huyện Châu Thành
11 30/UBND-KSTTHC 24/08/2022 V/v di dời địa điểm làm việc Bộ phận Một cửa huyện Cao Lãnh
12 219/QĐ-UBND-NĐ 24/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tuyên (lần 2)
13 1149/VPUBND-TCD-NC 24/08/2022 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Hiệp
14 2595/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v góp ý nội dung giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 - 2025
15 921/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v góp ý quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
16 115/VPUBND-KSTTHC 24/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao
17 923/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư cầu kết nối từ đường ĐT.841 qua dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh
18 116/VPUBND-KSTTHC 24/08/2022 V/v kiện toàn hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC năm 2022
19 1363/VPUBND-THVX 24/08/2022 V/v kết quả điều tra dân số của huyện Hồng Ngự
20 866/UBND-KT 24/08/2022 V/v mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông