Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1597/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Huệ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
2 1589/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 2 năm 2020, ngừng thực hiện 02 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2020
3 1598/QÐ-UBND.HC 15/10/2020 Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động năm 2020
4 1599/QÐ-UBND.HC 15/10/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà
5 244/QĐ-UBND-NĐ 15/10/2020 Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc số 142, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh
6 1590/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
7 1591/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
8 1596/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định điều chuyển cơ sở nhà, đất do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự quản lý sang Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự quản lý, sử dụng
9 1595/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định điều chuyển cơ sở nhà, đất do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự quản lý sang Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hồng Ngự quản lý, sử dụng
10 245/QĐ-UBND-NĐ 15/10/2020 Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tại phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
11 323/UBND-ĐTXD 15/10/2020 V/v bổ sung hạng mục đầu tư trụ chống va và điều chỉnh mở rộng mặt đường thuộc Dự án cầu Cái Vừng và nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn
12 866/UBND-KT 15/10/2020 V/v chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021; xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
13 110/VPUBND-KSTTHC 15/10/2020 V/v cập nhật Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính
14 109/VPUBND-KSTTHC 15/10/2020 V/v cập nhật Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính
15 1662/VPUBND-TCD-NC 15/10/2020 V/v giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Đồng Tháp
16 865/UBND-KT 15/10/2020 V/v giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại huyện Châu Thành
17 1406/VPUBND-THVX 15/10/2020 V/v góp ý các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
18 869/UBND-KT 15/10/2020 V/v kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giám định tư pháp
19 2386/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v kinh phí phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20 867/UBND-KT 15/10/2020 V/v kinh phí tổ chức thực hiện Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội năm 2020 (phần nhiệm vụ của Trung tâm XTTMDL&ĐT)