Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1585/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch hoạt động Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học
2 1239/VPUBND-ĐTXD 18/10/2021 V/v rà soát tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu sử dụng đất
3 2579/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v tham dự Hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tham vấn nội dung Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025
4 1590/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v tham dự Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2021 của Cụm thi đua Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố
5 1584/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, HĐND Tỉnh khóa X
6 2580/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v tham mưu tổ chức Lễ hội Xoài năm 2021 tại Đồng Tháp
7 1242/VPUBND-ĐTXD 18/10/2021 V/v thoả thuận điều chỉnh đấu nối dự án xây dựng tuyến ĐT.857 vào đường Quốc lộ 30
8 2576/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v thu mua cá tra nguyên liệu tại phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long
9 1580/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v thống nhất kiến nghị quán triệt nội dung Kế hoạch số 298/KH-UBND của UBND Tỉnh
10 948/UBND-KT 18/10/2021 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình VietGAP năm 2021 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 1594/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 8656/BYT-TCCB của Bộ Y tế
12 1592/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 8718/BYT-DP của Bộ Y tế
13 1591/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT của Bộ Y tế
14 2571/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v thực hiện dự án Xưởng may mặc Miền Nam tại TP.Hồng Ngự
15 1441/VPUBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
16 1589/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021
17 949/UBND-KT 18/10/2021 V/v triển khai thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án có quy mô diện tích sử dụng đất từ 05ha trở lên trên địa bàn Tỉnh
18 946/UBND-KT 18/10/2021 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
19 1238/VPUBND-ĐTXD 18/10/2021 V/v xem xét hỗ trợ cho nhân sự trong việc di chuyển ngang tỉnh
20 1240/VPUBND-ĐTXD 18/10/2021 V/v xây dựng đề án tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư