Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 125/QĐ-UBND-TL 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
2 123/QĐ-BCĐ 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố
3 195/QĐ-UBND-NĐ 23/07/2021 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 04/QĐ-UBND-NĐ ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4 224/KH-UBND 23/07/2021 Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
5 820/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v báo cáo định kỳ việc cung ứng cát từ dự án nạo vét bến khách ngang sông Mương Lớn
6 1579/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v bố trí nền các hộ dân thuộc dự án Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ Đông kênh Út Gốc, huyện Hồng Ngự
7 1016/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng trong lĩnh vực tư pháp
8 2519/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v công tác bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh
9 594/UBND-KT 23/07/2021 V/v cấp bổ sung kinh phí (đợt 1) thực hiện chính sách đối với các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
10 818/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án Đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc Lộ 30
11 595/UBND-KT 23/07/2021 V/v dự toán kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ đợt 02 năm 2021 (lần 03)
12 293/UBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 13, thuộc dự án Trung tâm hành chính công và Khối trụ sở các đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp
13 1022/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Hiền (lần 1)
14 409/UBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v gia hạn thời gian tổ chức tuyển dụng công chức hành chính năm 2021 của Sở Tài chính
15 1575/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Docimexco và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Chi nhánh Vĩnh Long
16 1572/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH May Cửu Long River
17 591/UBND-KT 23/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc
18 92/VPUBND-KSTTHC 23/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
19 819/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v hỗ trợ chi phí di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp và đèn chiếu sáng công cộng một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Cao Lãnh
20 1577/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19