Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1661/VPUBND-TCD-NC 15/10/2020 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
2 2383/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
3 322/UBND-ĐTXD 15/10/2020 V/v phát sinh khối lượng do điều chỉnh thiết kế và khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (700Giường)
4 2384/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v rà soát chi phí xử lý rác và hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá
5 870/UBND-KT 15/10/2020 V/v tham gia Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp ĐBSCL và doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ
6 1660/VPUBND-TCD-NC 15/10/2020 V/v tham mưu kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử
7 1408/VPUBND-THVX 15/10/2020 V/v tham mưu, đề xuất tính thời gian công tác theo Nghị định số 89/2020/NĐ-CP
8 868/UBND-KT 15/10/2020 V/v thay đổi thiết bị, phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
9 2382/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2016 - 2020
10 2385/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v thu phí cách ly y tế tập trung
11 1407/VPUBND-THVX 15/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 4290/QĐ-BYT của Bộ Y tế
12 2381/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính
13 2387/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v tái cơ cấu một số tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
14 1659/VPUBND-TCD-NC 15/10/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
15 2388/VPUBND-KT 15/10/2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn Tỉnh
16 508/UBND-TCD-NC 15/10/2020 V/v đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt vụ kiện hành chính của ông Nguyễn Văn Chuyện
17 1409/VPUBND-THVX 15/10/2020 Về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
18 1410/VPUBND-THVX 15/10/2020 Về quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
19 49/TB-UBND 14/10/2020 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020
20 240/KH-UBND 14/10/2020 Cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp