VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 441/UBND-THVX 24/08/2022 V/v phát sóng phim tài liệu "Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển"
2 919/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
3 922/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v rà soát thủ tục dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim
4 917/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v rà soát trình tự, thủ tục thực hiện dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
5 440/UBND-THVX 24/08/2022 V/v tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá học sinh tiểu học toàn quốc Cúp Milo 2022
6 2592/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v tham mưu nội dung giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 - 2025
7 920/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v tham mưu sự cần thiết sửa chữa công trình Kho hiện vật cũ của Bảo tàng Tỉnh
8 1366/VPUBND-THVX 24/08/2022 V/v tham mưu tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị
9 956/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 V/v thanh lý xe ô tô do Chi cục Phát triển nông thôn quản lý
10 954/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 V/v thanh lý xe ô tô do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (trước đây do Chi cục Thủy sản quản lý, sử dụng)
11 955/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 V/v thanh lý xe ô tô do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn quản lý
12 953/QĐ-UBND-HC 24/08/2022 V/v thu hồi xe ô tô do Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản quản lý, giao cho Sở Tài chính thực hiện bán đấu giá theo quy định
13 2604/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v thư ngỏ ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
14 916/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v thẩm định và trình phê duyệt đồ án điều chỉnh cực bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15 1364/VPUBND-THVX 24/08/2022 V/v thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16 2593/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v tiếp và làm việc với Công ty TNHH Cẩm Long Đồng Tháp
17 1365/VPUBND-THVX 24/08/2022 V/v triển khai nghiên cứu khoa học trên địa bàn Tỉnh
18 2599/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v triển khai nội dung hướng dẫn về hoạt động của Quỹ Phát triển đất của địa phương
19 2600/VPUBND-KT 24/08/2022 V/v triển khai Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
20 918/VPUBND-ĐTXD 24/08/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ