Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1571/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí ký túc xá cho các lưu học sinh Lào trong thời gian học tập trực tuyến
2 815/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v hỗ trợ đầu tư Kè khắc phục sạt lở đoạn đường ĐT. 848 ven Sông Tiền bảo vệ tuyến đường huyết mạch và tuyến dân cư nằm trong vành đai sạt lở
3 1584/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v kiến nghị của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
4 1570/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v lấy ý kiến đóng góp văn bản quy phạm pháp luật
5 1013/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
6 1014/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
7 1018/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
8 1569/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v mua sinh phẩm, vật tư y tế và trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế
9 593/UBND-KT 23/07/2021 V/v mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác truy vết cộng đồng, sàng lọc bệnh nhân SARS-CoV-2 tại huyện Châu Thành
10 592/UBND-KT 23/07/2021 V/v mua thuốc thiết yếu cho các khu vực điều trị người bệnh Covid-19
11 1098/VPUBND-THVX 23/07/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
12 1021/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chi tiết”
13 817/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v tham mưu sự cần thiết đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đồng Tháp
14 1566/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v thẩm định dự thảo Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” tỉnh Đồng Tháp
15 590/UBND-KT 23/07/2021 V/v thời hạn cho thuê đất đối với dự án Bãi đậu xe và bến lên xuống hàng hóa tập trung của Công ty TNHH MTV Nông sản Phương Nghi
16 1100/VPUBND-THVX 23/07/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế
17 1101/VPUBND-THVX 23/07/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 2165/CT-BHXH ngày 21/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
18 1099/VPUBND-THVX 23/07/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 134/KH-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
19 406/UBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v thực hiện xây dựng toàn diện Công an cấp huyện
20 1574/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v tiếp nhận kiến nghị xin tiếp tục khai thác, sử dụng nước ngầm của Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng