Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 304/KH-UBND 19/10/2021 Tổ chức Hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 606/UBND-THVX 19/10/2021 V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
3 2591/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v bản tin nửa cuối tháng 10/2021, diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long
4 693/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép viên chức Hà Thị Thúy Vi di chuyển từ tỉnh An Giang vào tỉnh Trà Vinh
5 695/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ cho công dân Lê Thị Kim Như di chuyển đến Trung tâm tiếp nhận Visa Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh
6 694/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ nhân viên Công ty TNHH MT&DV Cơ điện lạnh Tân Phương Tây đến làm việc tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
7 704/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép, hỗ trợ công dân Huỳnh Thị Mỹ Thành di chuyển từ tỉnh An Giang đến tỉnh Đồng Tháp và ngược lại
8 705/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép, hỗ trợ Đoàn công tác của TAND tỉnh An Giang di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại
9 2582/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại Toạ đàm trực tuyến xuất khẩu rau quả sang thị trường EU
10 696/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v chấp thuận cho phép công dân Trần Vũ Hùng vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11 608/UBND-THVX 19/10/2021 V/v chủ trương tập trung HLV-VĐV tập luyện và thi đấu năm 2021
12 2593/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về lũ, ngập lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long
13 1442/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cung cấp thông tin cán bộ đầu mối sử dụng hệ thống thông tin báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
14 607/CV-BCĐ 19/10/2021 V/v cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú
15 1245/VPUBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v dự họp trực tuyến về tình hình GPMB dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ
16 2586/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v gia hạn tham mưu đăng ký mô hình tham gia Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
17 1248/VPUBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v gia hạn đề xuất Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế vùng ĐBSCL phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11) tỉnh Đồng Tháp”, vốn vay WB
18 1584/QĐ-UBND-HC 19/10/2021 V/v giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
19 1447/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng
20 2589/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tân Hồng liên quan công trình xây dựng Cầu Tân Thành B, tuyến ĐT 843