Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 390/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v cơ chế phụ cấp và các chi phí liên quan cho hoạt động của Hội đồng quản lý Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông
2 798/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v di dời các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
3 383/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v dự thảo Tờ trình UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 514/VPUBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (lần 1)
5 799/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh "Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu và giá thể trồng hoa kiểng quy mô công nghiệp cho Làng hoa Sa Đéc"
6 576/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo thực trạng phát triển du lịch đến hết quý 1/2021 và giải pháp phát triển trong thời gian tới
7 515/VPUBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v góp ý dự thảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
8 512/VPUBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
9 385/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp
10 510/VPUBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v hoãn tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ
11 188/UBND-THVX 05/05/2021 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
12 391/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v hỗ trợ xác định Giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) cho các Dự án áp dụng hình thức đấu thầu dự án có sử dụng quỹ đất của thành phố Cao Lãnh
13 796/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v kế hoạch và cam kết lộ trình đầu tư dự án Nhà máy xử lý tái chế rác thải Đập Đá
14 578/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI
15 120/UBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v lập Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Nam Sông Tiền tại huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc
16 574/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017
17 575/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v tham mưu tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình VN và Tháng hành động PCBLGĐ năm 2021
18 577/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v thay đổi thành viên BCĐ quốc gia, BTC Đại hội TT ĐNA lần thứ 31 và Đại hội TTNKT ĐNA lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
19 388/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v thông báo quá trình giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư 02 dự án khai thác khoáng sản
20 580/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19