Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 276/BC-UBND 14/10/2020 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng năm 2020
2 1578 /QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa đường ĐT.844 và ĐT.843 đoạn đi qua nội ô thị trấn Tràm Chim
3 1579/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Đường dẫn cặp bến phà phía hạ lưu thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ huyện Hồng Ngự)
4 1585/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Y học cổ truyền
5 1588/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
6 1580/QÐ-UBND.HC 14/10/2020 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
7 1576/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường gom N2 dự án Thành phần 1 thuộc dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 1577/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 và số 05 dự án Thành phần 1 thuộc dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 354/QĐ-UBND-KT 14/10/2020 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2016 – 2020
10 353/QĐ-UBND-KT 14/10/2020 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11 355/QĐ-UBND-KT 14/10/2020 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng cầu trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 2371/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v báo cáo kê khai và lập phương án xử lý cơ sở nhà, đất
13 320/UBND-DTXD 14/10/2020 V/v báo cáo tình hình giải ngân đến ngày 30/9/2020 và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn NSTW hỗ trợ (kể cả vốn ODA)
14 820/VPUBND-ĐTXD 14/10/2020 V/v báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2020
15 1584/QĐ-UBND-HC 14/10/2020 V/v bổ nhiệm Hoà giải viên lao động
16 863/UBND-KT 14/10/2020 V/v bổ sung kinh phí có mục tiêu cho huyện Tháp Mười kinh phí hỗ trợ xây dựng Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen
17 1656/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v cho ý kiến giải quyết khó khăn trong công tác thi hành án dân sự
18 1655/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v cho ý kiến tổ chức thi hành án
19 461/UBND-THVX 14/10/2020 V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Thạc
20 459/UBND-THVX 14/10/2020 V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH xuất khẩu nông sản Liu Hồng Tươi