Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 365/UBND-THVX 23/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg
2 1576/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v triển khai Quyết định số 1432/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 1565/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 57/2021/TT-BTC
4 1564/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 58/2021/TT-BTC
5 1573/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
6 1568/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
7 589/UBND-KT 23/07/2021 V/v tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 và dự kiến nhu cầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1580/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v tạm ngưng hoạt động tại nhà máy bia Sài Gòn Đồng Tháp trong thời gian giãn cách xã hội
9 1096/VPUBND-THVX 23/07/2021 V/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
10 1019/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 405/UBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v xây dựng Nghị quyết về chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách khi chuyển sang tổ chức chính quy
12 1017/VPUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” năm 2021
13 816/VPUBND-ĐTXD 23/07/2021 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Thuận Phát, phường Hòa Thuận
14 1581/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v đánh giá kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn
15 1015/PUBND-TCD-NC 23/07/2021 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
16 1567/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ trong chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để triển khai ứng dụng
17 1582/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện thuê tư vấn xây dựng tổ chức đào tạo thực hiện đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt
18 1583/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự thảo Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực trong tình hình dịch bệnh Covid-19
19 362/UBND-THVX 23/07/2021 V/v đề nghị gia hạn tạm trú cho chuyên gia và nhân viên người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemra
20 1578/VPUBND-KT 23/07/2021 V/v đề xuất đầu tư dự án Trung tâm logistics và mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp của Công ty TNHH Vận tải Giao nhận Vương Đình