Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1400/VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021
2 460/UBND-THVX 14/10/2020 V/v chủ trương hỗ trợ kinh phí cho ông Dương Quản Đại có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo
3 864/UBND-KT 14/10/2020 V/v chủ trương tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh
4 2379/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v chủ trương được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách huyện Tháp Mười để triển khai dự án xây dựng cầu
5 317/UBND-ĐTXD 14/10/2020 V/v chủ trương đầu tư sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
6 1651/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v cung cấp thông tin vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của nguyên đơn Trần Thanh Hoàng
7 456/UBND-THVX 14/10/2020 V/v cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài
8 318/UBND-ĐTXD 14/10/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 19, thuộc dự án Đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình kỹ thuật số
9 1650/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hoa (lần 1)
10 1652/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Được (lần 1)
11 1658/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bông
12 1404/VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án “Chương trình hoạt động VHNT phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030”
13 2374/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v góp ý nội dung đầu tư dự án Trung tâm hội nghị khoa học và du lịch hoang dã Tràm Chim tại huyện Tam Nông của Công ty CP Du lịch hoang dã Tràm Chim
14 1401/VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v khen thưởng chuyên đề “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI”
15 2378/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v khảo sát của Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
16 457/UBND-THVX 14/10/2020 V/v Kế hoạch tham gia Giải Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2020
17 319/UBND-ĐTXD 14/10/2020 V/v nghiệm thu khối lượng thực tế thi công trình nạo vét kênh Tân Bình
18 143/QĐ-UBND-TCCB 14/10/2020 V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Đức Duy, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh
19 142/QĐ-UBND-TCCB 14/10/2020 V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông
20 1398/VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo