Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1097/VPUBND-THVX 23/07/2021 Về Chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực bậc giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2027
2 172/BC-UBND 22/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 122/QĐ-UBND-TL 22/07/2021 Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 995/QĐ-TTTVPT 22/07/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
5 994/QĐ-TTTVPT 22/07/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
6 404/UBND-TCD-NC 22/07/2021 V/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
7 811/VPUBND-ĐTXD 22/07/2021 V/v báo cáo tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
8 1092/VPUBND-THVX 22/07/2021 V/v bổ sung bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử
9 1563/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v cho ý kiến về đầu tư dự án Tổ hợp chăn nuôi, trung chuyển heo và kết hợp sản xuất phân hữu cơ chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Mavin và dự án Trung tâm sản xuất và chế biến lúa giống công nghệ cao – Vipesco tại huyện Châu Thành
10 1562/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v cho ý kiến về đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng công nghệ sinh hoá Cồn Tân Hoà tại huyện Thanh Bình
11 812/VPUBND-ĐTXD 22/07/2021 V/v cung cấp thông tin lập hợp phần quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
12 1093/VPUBND-THVX 22/07/2021 V/v cập nhật bản vá bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
13 1011/VPUBND-TCD-NC 22/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp
14 1554/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
15 1095/VPUBND-THVX 22/07/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Văn bản thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khoá XIII
16 1094/VPUBND-THVX 22/07/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Văn bản thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khoá XIII
17 813/VPUBND-ĐTXD 22/07/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 400aKH/TWĐTN ngày 16/07/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021-2025 Thực hiện Đề án " Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của TTgCP
18 1557/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v thực hiện lộ trình cam kết khắc phục các vi phạm hành chính của Dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá
19 401/UBND-TCD-NC 22/07/2021 V/v triển khai Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
20 1553/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ