Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 285/UBND-KT 05/05/2021 V/v thực hiện kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
2 287/UBND-KT 05/05/2021 V/v thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
3 41/VPUBND-KSTTHC 05/05/2021 V/v thực hiện Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính
4 804/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v triển khai thực hiện kết luận kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại TP. Cao Lãnh
5 259/UBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Vũ Hữu Nhiên
6 187/UBND-THVX 05/05/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài
7 121/UBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v tạm dừng giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 của dự án Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và văn hóa Óc Eo tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp
8 797/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 ngày truyền thống phòng chống thiên tai
9 511/VPUBND-TCD-NC 05/05/2021 V/v tổ chức Đại hội Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp
10 389/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v tổng hợp tình hình thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh
11 387/VPUBND-ĐTXD 05/05/2021 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu dân cư - Kho hàng tuyến giao thông ngã tư Quảng Khánh - Rạch Dầu
12 800/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v điều chỉnh giảm giá trị tiền bồi thường
13 802/VPUBND-KT 05/05/2021 V/v đề nghị xác nhận nguồn vốn mua nhà, đất Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
14 579/VPUBND-THVX 05/05/2021 V/v đề xuất kế hoạch phối hợp thực hiện với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng thực hiện phòng, chống ma tuý PSD
15 112/TB-VPUBND 05/05/2021 Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa về tình hình sạt lở và nghe báo cáo thông tin về dự án nạo vét sông Cái Vừng
16 79/BC-UBND 04/05/2021 Báo cáo thống kê danh sách và biên chế, kinh phí giao cho hội có tính chất đặc thù
17 81/BC-BCĐ 04/05/2021 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
18 146/KH-UBND 04/05/2021 Kế hoạch tiếp và làm việc với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
19 504/QĐ-UBND-HC 04/05/2021 Quyết định ban hành Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
20 10/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Quyết định ban hành đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp