Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 957/UBND-KT 19/10/2021 V/v giảm giá gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime – PCR của UBND thành phố Hồng Ngự
2 2585/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v góp ý dự thảo
3 141/VPUBND-KSTTHC 19/10/2021 V/v góp ý dự thảo Chuyên đề “Chiến lược CCHC nhà nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”
4 1601/VPUBND-THVX 19/10/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định “Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù”
5 1449/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v gửi Chương trình hành động của UBKT Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh khoá XI
6 1596/VPUBND-THVX 19/10/2021 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7 1246/VPUBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
8 1446/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v hướng dẫn về vị trí, hình thức, nội dung biển tên trụ sở ấp, khóm
9 405/UBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Lấp Vò thực hiện đầu tư xây dựng công trình gia cố khắc phục sạt lở cồn Ông, xã Tân Khánh Trung
10 691/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
11 952/UBND-KT 19/10/2021 V/v hỗ trợ công dân Pháp tại Đồng Tháp đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Cần Thơ ngày 21/10/2021
12 953/UBND-KT 19/10/2021 V/v hỗ trợ công dân Pháp đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Cần Thơ ngày 21/10/2021
13 703/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v hỗ trợ công dân tỉnh Đồng Tháp di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh
14 604/UBND-THVX 19/10/2021 V/v hỗ trợ, tiếp nhận cách ly đối với chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Thạc
15 692/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân Đoàn Duy Khoa đi từ Thành phố Cần Thơ đến tỉnh Đồng Tháp
16 697/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển từ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến các tỉnh, thành phố
17 1599/VPUBND-THVX 19/10/2021 V/v khen thưởng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021)
18 954/UBND-KT 19/10/2021 V/v kinh phí tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021
19 1247/VPUBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v làm rõ thông tin dự án Tuyến dân cư Mương Nhà Máy
20 1448/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh