VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 297/KH-UBND 23/08/2022 Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
2 209/BC-UBND 23/08/2022 Tổng kết thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 01/7/2022)
3 910/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v bảo đảm trật tư, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022
4 314/UBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v bố trí vốn thực hiện xây dựng công trình Chỉnh trang mộ cụ Lê Chánh Đáng và Khu trưng bày đá Trường Sa
5 147/VPUBND-HCQT 23/08/2022 V/v bổ sung hồ sơ trình dự thảo Quyết định và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Tỉnh
6 2575/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v Bộ KHĐT đề nghị cử tình nguyện viên Nhật Bản sang làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
7 1147/VPUBND-TCD-NC 23/08/2022 V/v chuẩn bị tham luận phục vụ Hội thảo
8 906/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v chuẩn bị tài liệu tuyến kết nối liên vùng giữa tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang thuộc chương trình DPO
9 2581/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
10 911/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v danh mục các dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù ngành giáo dục
11 2584/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
12 2564/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v gia hạn thời gian tham mưu dự thảo văn bản phát triển thị trường tiêu thụ, chính sách hỗ trợ một phần các sản phẩm OCOP đạt sao, doanh nghiệp
13 908/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An–Cao Lãnh, giai đoạn 1
14 902/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v giải trình việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (Đợt 3)
15 2576/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v giới thiệu ứng dụng App Mobile FSC SERVICES - ứng dụng cung ứng dịch vụ có yếu tố nước ngoài
16 2570/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
17 1353/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2019/TTBVHTTDL
18 915/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
19 114/VPUBND-KSTTHC 23/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với tiêu chí 15
20 1360/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh