Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 979/VPUBND-TCD-NC 15/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Phỉ (lần 1)
2 973/VPUBND-TCD-NC 15/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Bảnh và ông Trần Văn Nghĩa (lần 1)
3 1475/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP Nông nghiệp chính xác MAPA
4 1484/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị xin được cấp phép khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng
5 1477/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực xã hội hoá phải tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1043/VPUBND-THVX 15/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg
7 975/VPUBND-TCD-NC 15/07/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo
8 1046/VPUBND-THVX 15/07/2021 V/v hướng dẫn hoạt động vận chuyển
9 560/UBND-KT 15/07/2021 V/v hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do cách ly xã hội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
10 1044/VPUBND-THVX 15/07/2021 V/v Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4
11 556/UBND-KT 15/07/2021 V/v kết quả rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh
12 1488/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v lấy ý kiến đóng góp văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh
13 1482/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v nhắc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra của Bộ Tài chính (lần 2)
14 1047/VPUBND-THVX 15/07/2021 V/v phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định
15 1476/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v phối hợp tham mưu thực hiện Dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” sử dụng vốn ODA không hoàn lại
16 1487/VPUBND-KT 15/07/2021 V/v tham gia hội thảo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
17 971/VPUBND-TCD-NC 15/07/2021 V/v tham mưu tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
18 951/QĐ-UBND-HC 15/07/2021 V/v thu hồi cơ sở nhà, đất do Sở Tài chính quản lý giao lại cho Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh quản lý, sử dụng
19 553/UBND-KT 15/07/2021 V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền
20 1041/VPUBND-THVX 15/07/2021 V/v thành lập Hội đồng, Tổ thư ký và kinh phí xét tặng danh hiệu NSND-NSUT lần thứ 10-2021