Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1582/QĐ-UBND-HC 19/10/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm, vật tư y tế thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành (lần 2)
2 1581/QĐ-UBND-HC 19/10/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 250 máy tính bảng cấp cho học sinh học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
3 405/QĐ-UBND-KT 19/10/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2021
4 1579/QĐ-UBND-HC 19/10/2021 Quyết định về việc cử thí sinh tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo hình thức đặt hàng tại Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ năm 2021 (đợt 2)
5 1585/QĐ-UBND-HC 19/10/2021 Quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19
6 304/KH-UBND 19/10/2021 Tổ chức Hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7 606/UBND-THVX 19/10/2021 V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
8 2591/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v bản tin nửa cuối tháng 10/2021, diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long
9 693/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép viên chức Hà Thị Thúy Vi di chuyển từ tỉnh An Giang vào tỉnh Trà Vinh
10 695/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ cho công dân Lê Thị Kim Như di chuyển đến Trung tâm tiếp nhận Visa Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh
11 694/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ nhân viên Công ty TNHH MT&DV Cơ điện lạnh Tân Phương Tây đến làm việc tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
12 704/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép, hỗ trợ công dân Huỳnh Thị Mỹ Thành di chuyển từ tỉnh An Giang đến tỉnh Đồng Tháp và ngược lại
13 705/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cho phép, hỗ trợ Đoàn công tác của TAND tỉnh An Giang di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại
14 2582/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại Toạ đàm trực tuyến xuất khẩu rau quả sang thị trường EU
15 696/UBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v chấp thuận cho phép công dân Trần Vũ Hùng vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16 608/UBND-THVX 19/10/2021 V/v chủ trương tập trung HLV-VĐV tập luyện và thi đấu năm 2021
17 2593/VPUBND-KT 19/10/2021 V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về lũ, ngập lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long
18 1442/VPUBND-TCD-NC 19/10/2021 V/v cung cấp thông tin cán bộ đầu mối sử dụng hệ thống thông tin báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
19 607/CV-BCĐ 19/10/2021 V/v cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú
20 1245/VPUBND-ĐTXD 19/10/2021 V/v dự họp trực tuyến về tình hình GPMB dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ