Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1647/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
2 2365/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
3 2367/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
4 1389/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v chuẩn bị hệ thống âm thanh dự phòng phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI
5 50/UBND-KSTTHC 13/10/2020 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 9/2020
6 1646/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v công nhận kết quả thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp
7 816/UBND-KT 13/10/2020 V/v giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh
8 501/UBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐCP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
9 2370/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
10 2363/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2019/TTBCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương
11 1396/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v Hướng dẫn xét tôn vinh các tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
12 859/UBND-KT 13/10/2020 V/v hỗ trợ kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và sơn tổ chức giao thông tại 02 nút giao thông thuộc huyện Tam Nông
13 1390/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v khen thưởng thành tích thực hiện Đề án 712
14 2369/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v kinh phí dự lễ kỷ hiệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15 818/VPUBND-ĐTXD 13/10/2020 V/v kinh phí thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu tại thành phố Sa Đéc
16 454/UBND-THVX 13/10/2020 V/v kinh phí tổ chức xét Giải thưởng VHNT Nguyễn Quang Diêu
17 2361/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v kết nối cung – cầu giữa TP. Hà Nội và các tỉnh
18 123/VPUBND-HCQT 13/10/2020 V/v nhận khăn rằn, túi xách và bé sen làm vật phẩm giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp
19 1388/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v tham dự Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật VN năm 2020
20 2360/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v tham gia sự kiện “Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam” tại Hà Nội