VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 438/UBND-THVX 23/08/2022 V/v hỗ trợ xuất bản và phát hành sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao”
2 1355/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v khảo sát, thu thập thông tin để lựa chọn, biểu dương tấm gương doanh nhân DTTS tiêu biểu
3 2565/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v khẩn trương tham mưu Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
4 2589/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v kinh phí tổ chức Đoàn công tác đi Hàn Quốc
5 913/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng năm 2022 của Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam
6 1357/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7 907/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa
8 2587/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh
9 2566/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v rà soát cơ sở pháp lý đối với Dự án Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico của Công ty Cổ phần Nova Thabico
10 1352/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v sinh viên Đại học Trà Vinh đến thực tập tại BVĐK Đồng Tháp
11 2563/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tham dự buổi Lễ ký kết giao thương giữa hội viên doanh nghiệp và hội viên nông dân của Hội Ngành hàng sen Đồng Tháp
12 1358/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v tham dự Hội thảo
13 2583/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tham dự Toạ đàm kinh tế: Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc
14 865/UBND-KT 23/08/2022 V/v tham gia Lễ hội Tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022
15 2574/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán
16 2571/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tham mưu dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 33- CTr/TU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2020 (lần 2)
17 1350/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v tham mưu Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
18 1146/VPUBND-TCD-NC 23/08/2022 V/v tham mưu thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh
19 905/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v theo dõi tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
20 904/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v thu hồi văn bản số 240/TB-VPCP ngày 09/8/2022