Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 159/TB-VPUBND 04/06/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại cuộc họp về dự thảo Quy định chính sách khen thưởng các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
2 761/VPUBND-THVX 04/06/2021 V/v kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
3 528/VPUBND-ĐTXD 04/06/2021 V/v bố trí vốn hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
4 393/UBND-KT 04/06/2021 V/v bồi thường tài sản đối với bà Lương Thị Thanh Liên và ông Lâm Châu Út
5 396/UBND-KT 04/06/2021 V/v cam kết tiến độ xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá tại huyện Cao Lãnh và giải pháp đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải tại các địa phương trên địa bàn Tỉnh
6 1081/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp
7 1074/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v chuyển thông tin dự án “Công trình nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đoạn cạn kênh Lấp Vò – Sa Đéc”
8 307/UBND -TCD-NC 04/06/2021 V/v cung cấp thông tin vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của bà Cao Kim Thanh, ông Võ Văn Sang
9 718/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm báo cáo
10 529/VPUBND-ĐTXD 04/06/2021 V/v dừng thực hiện và mức thanh toán các chi phí của dự án đường ĐT845
11 714/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Ngọc Ưởng (lần 1)
12 715/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Kim Xuân (lần 1)
13 143/QĐ-UBND-NĐ 04/06/2021 V/v giao đất cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công trình Đường ĐT 849 giai đoạn 1 (đoạn từ ĐT 848 đến QL80), hạng mục: Cầu Thủ Ô, cầu Ngã Cái, cầu Thầy Lâm
14 142/QĐ-UBND-NĐ 04/06/2021 V/v giao đất cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công trình Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30, qua xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh
15 713/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hà Triều
16 712/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Phát
17 711/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhãn
18 717/VPUBND-TCD-NC 04/06/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC
19 532/VPUBND-ĐTXD 04/06/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
20 1076/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v hướng dẫn nội dung khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050