Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 305/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mầm non năm học 2020 - 2021
2 797/UBND-KT 12/09/2021 V/v báo cáo phương án bổ sung dự phòng ngân sách nhà nước năm 2021
3 467/UBND-TCD-NC 12/09/2021 V/v báo cáo tổng kết Quyết định số 820/QĐ-UBND-HC ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
4 353/UBND-ĐTXD 12/09/2021 V/v bố trí vốn sửa chữa, lắp đặt thiết bị thiết yếu khẩn cấp cho Khu ký túc xá sinh viên phường 6 (Khu nữ), thành phố Cao Lãnh, để hình thành điểm thu dung, điều trị bệnh Covid-19
5 354/UBND-ĐTXD 12/09/2021 V/v bố trí vốn sửa chữa, lắp đặt thiết bị thiết yếu khẩn cấp cho Khối 06 tầng Nhà ở sinh viên tập trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 355/UBND-ĐTXD 12/09/2021 V/v bố trí vốn sửa chữa, lắp đặt thiết bị thiết yếu khẩn cấp cho Khối 09 tầng Nhà ở sinh viên tập trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 173/QĐ-UBND-TL 12/09/2021 V/v bổ sung thành viên Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19
8 466/UBND-TCD-NC 12/09/2021 V/v hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
9 233/QĐ-UBND-NĐ 12/09/2021 V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố
10 356/UBND-ĐTXD 12/09/2021 V/v thống nhất kích thước, chất liệu, màu sắc của tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
11 497/CV-BCĐ 12/09/2021 V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
12 468/UBND-TCD-NC 12/09/2021 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 165/NĐ-CP
13 301/TB-VPUBND 11/09/2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Môi trường Tiến Phát, huyện Cao Lãnh
14 302/TB-VPUBND 11/09/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Trần Trí Quang về sửa chữa khẩn cấp một số thiết bị thuộc công trình Nhà ở sinh viên tập trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15 304/TB-VPUBND 11/09/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi làm việc về chuyển giao khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp quản lý chuyên môn điều trị COVID-19
16 1389/QĐ-UBND-HC 11/09/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
17 1390/QĐ-UBND-HC 11/09/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026
18 1379/QĐ-UBND-HC 11/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 01 năm 2021)
19 1381/QĐ-UBND-HC 11/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tháp Mười (đợt 01 năm 2021)
20 1382/QĐ-UBND-HC 11/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 06 năm 2021)