Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1444/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
2 956/VPUBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
3 1014/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và xã hội
4 1440/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
5 189/QĐ-UBND-NĐ 12/07/2021 V/v hủy quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất
6 953/VPUBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021
7 759/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
8 1013/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v phối hợp triển khai các hoạt động chiến dịch “Mùa hè xanh tại huyện Tam Nông năm 2021”
9 1016/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v phối hợp tuyên truyền trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước
10 1011/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v quán triệt thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
11 1432/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v quản lý, khai thác, sử dụng khu ký túc xá sinh viên tại phường 6, thành phố Cao Lãnh
12 1019/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v rà soát, báo cáo việc chuyển đất rừng đặt dụng của KDT Gò Tháp
13 272/UBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v sửa chữa, lắp đặt thiết bị thiết yếu khẩn cấp cho Khối 09 tầng Nhà ở sinh viên tập trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
14 1022/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v tham gia chương trình Quốc gia Chuyển đổi số trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
15 1435/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v tham mưu thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về việc phát triển công nghiệp và thương mại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16 1024/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v tham mưu triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
17 1028/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 49- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII
18 1017/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v thay đổi thời gian tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150
19 269/UBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v thuê nhà ở công vụ Mỹ Trà tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (ông Nguyễn Minh Phú)
20 754/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v thành lập Tổ Chuyên môn, giúp việc các vấn đề liên quan đến đô thị thông minh