Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1631/QĐ-UBND-HC 21/10/2020 Quyết định phê duyệt giá Gói thầu số 05 thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849
2 1632/QĐ-UBND-HC 21/10/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc
3 356/QĐ-UBND-KT 21/10/2020 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 – 2020
4 357/QĐ-UBND-KT 21/10/2020 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp năm 2020
5 1630/QĐ-UBND-HC 21/10/2020 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
6 264/QĐ-UBND-NĐ 21/10/2020 Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp), giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khai thác, đấu giá theo quy định
7 244/KH-UBND 21/10/2020 Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
8 243/KH - UBND 21/10/2020 Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
9 2470/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v báo cáo công tác quản lý, xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động của cụm liên kết ngành công nghiệp
10 2463/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020
11 467/UBND-THVX 21/10/2020 V/v chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản New Hope Đồng Tháp
12 889/UBND-KT 21/10/2020 V/v chuyển đổi nội dung tham gia hội chợ triển lãm trong nước
13 2468/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v cung cấp danh mục văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 2466/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v cấp tranh tuyên truyền ứng phó với động đất, sóng thần năm 2020
15 2474/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự
16 1430/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
17 1429/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
18 2462/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v hình thức văn bản về quản lý điều hành giá
19 1433/VPUBND-THVX 21/10/2020 V/v khen thưởng thành tích thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
20 2472/VPUBND-KT 21/10/2020 V/v kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (farmstay)