Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 639/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v khẩn trương kết nối hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19
2 316/UBND-KT 12/05/2021 V/v kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2021
3 872/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v kinh phí đầu tư trang thiết bị nhà vệ sinh di động cho khu cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
4 423/VPUBND-ĐTXD 12/05/2021 V/v phương án khai thác đất vật liệu phục vụ Dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
5 878/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v phối hợp tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tại địa phương
6 880/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003
7 881/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
8 571/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP
9 882/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội
10 877/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v thông tin về bản tin tháng 5/2021, diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long
11 640/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
12 638/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v triển khai dự án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu việc làm tỉnh Đồng Tháp”
13 636/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia
14 319/UBND-KT 12/05/2021 V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 875/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020
16 570/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 174/QĐ-TTg
17 569/VPUBND-TCD-NC 12/05/2021 V/v xử lý vi phạm hành chính
18 135/UBND-ĐTXD 12/05/2021 V/v điều chỉnh thông tin số liệu kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSTW năm 2016
19 422/VPUBND-ĐTXD 12/05/2021 V/v điểm quy hoạch đường nhánh đấu nối vào Cửa hàng xăng dầu trên truyến Quốc lộ 30
20 641/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v đăng ký giao ước thi đua Cụm Tây Nam bộ 2021