Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 381/UBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v cung cấp tài liệu, chứng cứ vụ kiện hành chính của ông Mai Văn Quyến
2 933/VPUBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v cử Công chức tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành
3 930/VPUBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v dự thảo văn bản trả lời khiếu nại của công dân
4 743/VPUBND-ĐTXD 08/07/2021 V/v Dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài)
5 1405/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
6 1410/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hương Sang Sa Đéc
7 1409/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng
8 1415/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao
9 336/UBND-THVX 08/07/2021 V/v huy động Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp làm Bệnh viện dã chiến
10 932/VPUBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Kiểm soát viên Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp
11 1404/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v mua sắm Bộ trộn khí (Hệ thống thở oxy dòng cao HFNC)
12 518/UBND-KT 08/07/2021 V/v sử dụng trước nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế của địa phương để thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
13 108/QĐ-UBND-TL 08/07/2021 V/v thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp
14 107/QĐ-UBND-TL 08/07/2021 V/v thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
15 1412/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v thẩm định hồ sơ liên quan dự án do Tổ chức UNIDO và IPAD tài trợ
16 1414/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
17 1008/VPUBND-THVX 08/07/2021 V/v thực hiện Công văn số 5385/BYT-MT của Bộ Y tế
18 1413/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v triển khai kết luận chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021
19 1411/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v Trường Chính trị Tỉnh kiến nghị về nội dung văn bản số 1173/STC-HCSN ngày 21/5/2021 của Sở Tài chính
20 380/UBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chúc, huyện Tháp Mười