Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 519/UBND-KT 08/07/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản
2 934/VPUBND-TCD-NC 08/07/2021 V/v tổng kết 09 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người
3 516/UBND-KT 08/07/2021 V/v xin ý kiến Thường trực HĐND Tỉnh về việc không quy định các mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030
4 1406/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v điều chuyển tài sản công của Đoàn Đại biểu quốc hội về Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý
5 1407/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v đơn giá quản lý, vận hành Ô chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác Đập Đá
6 1408/VPUBND-KT 08/07/2021 V/v đầu tư xây dựng ô chôn lấp chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh (ô chôn lấp dự phòng số 02) tại Khu xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh
7 192/TB-VPUBND 07/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu về cải tạo một số hạng mục xây dựng, thuộc công trình Trường Năng khiếu thể dục, thể thao Tỉnh và Nhà tập luyện các môn võ
8 208/KH-UBND 07/07/2021 Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
9 892/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Tỉnh
10 881/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo và danh mục Biểu mẫu báo cáo thống kê về thanh niên tỉnh Đồng Tháp
11 876/QĐ-UBND.HC 07/07/2021 Quyết định ban hành Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12 37/TTr-UBND 07/07/2021 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện phổi
13 884/QÐ-UBND.HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Lai Vung 1 và Trường THPT Nguyễn Du
14 885/QÐ-UBND.HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao
15 886/QÐ-UBND.HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh
16 887/QÐ-UBND.HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tu bổ di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản cung
17 874/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
18 875/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự
19 891/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò
20 879/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình