Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 95/TTr-UBND 04/11/2021 Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa b̀n tỉnh Đồng Tháp không đảm bảo các yêu c̀u về phòng cháy, chữa cháy được đưa v̀o sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành
2 1664/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 V/v ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 1733/VPUBND-THVX 04/11/2021 V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19
4 1731/VPUBND-THVX 04/11/2021 V/v báo cáo tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
5 2744/VPUBND-KT 04/11/2021 V/v chi phí xét nghiệm cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tham gia “Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát”
6 1676/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 1666/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 V/v công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
8 1665/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 V/v công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
9 119/GM-UBND 04/11/2021 V/v dự họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021 về tình hình triển khai giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19 trong những tháng cuối năm 2021
10 2746/VPUBND-KT 04/11/2021 V/v dự kiến giao dự toán thu NSNN năm 2022
11 1520/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v dự thảo ý kiến và cung cấp tài liệu vụ kiện hành chính của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
12 1523/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v gia hạn thời gian trình cung cấp thông tin vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Quốc Trạng (lần 1)
13 1522/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Chính (lần 4)
14 1524/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Ngô Duy Hiển (lần 1)
15 1521/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tân (lần 4)
16 1023/UBND-KT 04/11/2021 V/v giao đơn vị chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1
17 1515/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Cho
18 1516/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Thành Út
19 1517/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tánh
20 1514/VPUBND-TCD-NC 04/11/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Ngô Minh Gương