Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 327/UBND-THVX 07/07/2021 V/v kinh phí thưởng kèm theo danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”
2 1007/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra/kiểm tra chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
3 35/TTr-UBND 07/07/2021 V/v kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020 - 2021
4 36/TTr-UBND 07/07/2021 V/v kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021
5 725/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v lấy ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1400/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động với BSA
7 511/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế tiêu hao để phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
8 515/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hệ thống máy chủ cho 02 đơn vị thuộc Sở Y tế
9 510/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế
10 997/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v mời tham gia Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò
11 998/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v mời tham gia Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh
12 514/UBND-KT 07/07/2021 V/v phân khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2021 (đợt 02)
13 736/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v phối hợp cập nhật thông tin vào Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp
14 1396/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v rà soát tham mưu chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách khi chuyển công an xã thành tổ chức chính quy
15 1002/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
16 263/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v sửa chữa, lắp đặt thiết bị thiết yếu khẩn cấp cho Khối 06 tầng Nhà ở sinh viên tập trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
17 928/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v tham mưu thực hiện nội dung giải trình của Công ty TNHH may An Long
18 512/UBND-KT 07/07/2021 V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Docimexco và Công ty Cổ phần Docifish (nay là Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Hậu)
19 1424/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v thu tiền sử dụng đất nền tái định cư 03 hộ dân ở xã Tịnh Thới
20 731/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v thành lập CCN Quãng Khánh