Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 101/QĐ-UBND-TL 02/07/2021 Phê duyệt Đề án tổ chức lại các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
2 847/QĐ-UBND-HC 02/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Đồng Tháp
3 11/2021/QĐ-UBND 02/07/2021 Quyết định sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp an hành k m theo Quy t định 2 QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2 của Uỷ an nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 276/QĐ-UBND-KT 02/07/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
5 142/BC-UBND 02/07/2021 Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
6 895/VPUBND-TCD-NC 02/07/2021 V/v báo cáo theo Kế hoạch số 247/KH-MTTW-BTT ngày 15/01/2021
7 695/VPUBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021
8 498/UBND-KT 02/07/2021 V/v bổ sung kinh phí làm điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
9 1348/VPUBND-KT 02/07/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thuỷ sản
10 246/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v cam kết bố trí vốn GPMB: Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự, khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và Dự án Hạ tầng phục vụ sản xuất vùng xoài xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
11 247/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v chủ trương tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
12 248/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v chủ trương tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Thọ và vùng phụ cận
13 701/VPUBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông
14 699/VPUBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v di chuyển phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Công ty Truyền tải Điện 4
15 700/VPUBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v gia hạn báo cáo sụt lún nền đường, kè sông Cái Vừng, huyện Hồng Ngự (Lần 1)
16 180/QĐ-UBND-NĐ 02/07/2021 V/v giao đất cho cho Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thanh Bình để quản lý, tọa lạc thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
17 887/VPUBND-TCD-NC 02/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Thu
18 889/VPUBND-TCD-NC 02/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Phụng
19 888/VPUBND-TCD-NC 02/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy
20 890/VPUBND-TCD-NC 02/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Long