Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 157/QĐ-UBND-TL 26/08/2021 Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
2 157/QĐ-UBND-TL 26/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
3 1270/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 267/TB-VPUBND 26/08/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25/8/2021
5 947/VPUBND-ĐTXD 26/08/2021 V/v bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
6 716/UBND-KT 26/08/2021 V/v bổ sung kinh phí huy động phương tiện vận chuyển cán bộ, y bác sĩ và hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 (đợt 01)
7 1979/VPUBND-KT 26/08/2021 V/v chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
8 1270/VPUBND-THVX 26/08/2021 V/v chưa xem xét chủ trương thành lập Trung tâm Thông tin và hỗ trợ khách du lịch
9 1198/VPUBND-TCD-NC 26/08/2021 V/v chấn chỉnh công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
10 335/UBND-ĐTXD 26/08/2021 V/v giá cho thuê nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh
11 1975/VPUBND-KT 26/08/2021 V/v giải quyết hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp hữu cơ – hữu cơ khép kín tại huyện Tam Nông của Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Đồng Tháp
12 1978/VPUBND-KT 26/08/2021 V/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Kim Y, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
13 118/VPUBND-KSTTHC 26/08/2021 V/v giải đáp chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19
14 1982/VPUBND-KT 26/08/2021 V/v giảm giá gói thầu mua sắm Bộ trộn khí (Hệ thống thở oxy dòng cao HFNC)
15 451/UBND-TCD-NC 26/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp
16 336/UBND-ĐTXD 26/08/2021 V/v góp ý dự thảo Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
17 338/UBND-ĐTXD 26/08/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025
18 1277/VPUBND-THVX 26/08/2021 V/v gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021
19 1985/VPUBND-KT 26/08/2021 V/v hỗ trợ các công dân Đức di chuyển về địa phương sau khi hoàn thành cách ly y tế
20 1273/VPUBND-THVX 26/08/2021 V/v hỗ trợ huyện Lai Vung