Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1265/VPUBND-THVX 25/08/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP
2 1192/VPUBND-TCD-NC 25/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3 1964/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ, vận chuyển nông thủy sản
4 714/UBND-KT 25/08/2021 V/v kinh phí thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐTTg tại các cơ sở y tế (đợt 2)
5 1966/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Đồng Tháp
6 711/UBND-KT 25/08/2021 V/v lắp đặt trạm oxy lỏng tại Bệnh viện Phổi
7 227/QĐ-UBND-TCCB 25/08/2021 V/v miễn nhiệm Giám định viên tư pháp đối với ông Đặng Thái Hoàng
8 712/UBND-KT 25/08/2021 V/v mua sắm hóa chất, sinh phẩm vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
9 1973/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch SARSCoV-2 cho Bệnh viện Phổi
10 710/UBND-KT 25/08/2021 V/v mua thuốc thiết yếu cho các khu vực điều trị người bệnh Covid-19 (lần 2)
11 1268/VPUBND-THVX 25/08/2021 V/v một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới
12 74/UBND-HCQT 25/08/2021 V/v mời họp
13 75/UBND-HCQT 25/08/2021 V/v mời họp
14 1267/VPUBND-THVX 25/08/2021 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
15 113/VPUBND-HCQT 25/08/2021 V/v rà soát đánh giá thực trạng công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
16 945/VPUBND-ĐTXD 25/08/2021 V/v thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1
17 715/UBND-KT 25/08/2021 V/v thu mua lúa lương thực tại huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng)
18 1972/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v thông báo Chương trình học bổng Chevening 2022/2023
19 449/UBND-TCD-NC 25/08/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn thư của công dân
20 940/VPUBND-ĐTXD 25/08/2021 V/v thực hiện thủ tục về công tác Kiểm định cầu Sông Cái Nhỏ và cầu Tầm Du.