Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1237/QĐ-UBND.HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt dự án đầ tư xây dựng công trình Nạo vét kênh ranh Thanh Bình - Cao Lãnh (Đoạn từ QL.30 đến kênh 2/9)
2 1240/QĐ-UBND-HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 03 năm 2021)
3 1239/QĐ-UBND-HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc (đợt 03 năm 2021)
4 1243/QĐ-UBND.HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đèn tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn giao thông tuyến ĐT.851
5 1245/QĐ-UBND-HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 1246/QĐ-UBND-HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe chuyên dùng cấp cứu phục vụ vận chuyển bệnh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Cao Lãnh
7 1246/QĐ-UBND-HC 23/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe chuyên dùng cấp cứu phục vụ vận chuyển bệnh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Cao Lãnh
8 223/QĐ-UBND-NĐ 23/08/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Bà Học ngoài, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh
9 1949/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v ban hành Kế hoạch, Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp
10 1935/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v Ban Quản lý dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
11 1941/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện năm 2020, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và dự kiến kế hoạch 2022 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước
12 1260/VPUBND-THVX 23/08/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện quy định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và tình hình sử dụng quỹ
13 444/UBND-THVX 23/08/2021 V/v chuyên gia Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đến làm việc tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước (Địa chỉ: ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)
14 1936/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I
15 930/VPUBND-ĐTXD 23/08/2021 V/v giải quyết vướng mắc về đấu nối giao thông các cửa hàng xăng dầu vào tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 707/UBND-KT 23/08/2021 V/v giảm giá các gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế tiêu hao để phục vụ công tác xét nghiệm SARSCoV-2 của TTYT huyện Hồng Ngự
17 706/UBND-KT 23/08/2021 V/v giảm giá các gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế và trang bị phòng hộ cá nhân để phục vụ công tác phòng chống dịch tại Trung tâm y tế huyện Lai Vung
18 1257/VPUBND-THVX 23/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics
19 932/VPUBND-ĐTXD 23/08/2021 V/v góp ý Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.
20 1951/VPUBND-KT 23/08/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025