dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Nhận nhiệm vụ mới với tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy, đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn đối với Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; đặc biệt là đối với các thế hệ tiền nhiệm đã tâm huyết xây dựng, c

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những định hướng quan trọng của phát triển nguồn nhân lực  tỉnh Đồng Tháp. Trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giả

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tuyệt đối. Mời xem chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồ

dcs du thao van kien van ban huong dan

Phát ngôn ấn tượng

Ảnh hoạt động nổi bật

Banner tài liệu đại hội Đảng 2020