Tổ chức bộ máy

Trang chủ Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

 

Họ và tên

Chức vụ

Lê Thị Kim Loan

UV BTVTU, Trưởng ban

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Đinh Văn Năm

Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Nguyễn Văn Định

Phó Trưởng ban