Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh (Dự án)

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh (Dự án)

Ngày 09/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dự án) “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Đồng Tháp cho sản phẩm sen” (đính kèm Biên bản họp Hội đồng). Hội đồng đã thảo luận và thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tuyển chọn tổ chức/ cá nhân thực hiện Dự án.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn của Ủy ban nhân dân Tỉnh (đính kèm Quyết định), Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp thông báo đến Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện Dự án về kết quả tuyển chọn và đề nghị như sau:

1. Kết quả tuyển chọn (Tổ chức/ cá nhân được tuyển chọn)

- Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ CIPTEK (Số 22, Lê Văn Miến, P. Thảo Điền. TP. Thủ Đức, TP.HCM) là đơn vị chủ trì;

- LS. Dương Thành Long; Thành viên sáng lập/ Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và SHTT CIPTEK là chủ nhiệm.

2. Đề nghị

a) Đề nghị tổ chức/ cá nhân trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng tại Biên bản họp ngày 09/7/2021 và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp; số 03, Võ Trường Toàn, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (qua Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành) trước ngày 26/8/2021;

b) Thành phần và số lượng hồ sơ gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì;

+ Họ, tên của cá nhân chủ nhiệm;

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp thông báo đến Quý Trung tâm  được biết, thực hiện./.

Xem chi tiết tại đây

Công văn số 1125/SKHCN-QLCN

Quyết định số 1013/QĐ-UBND-HC