Xuất bản thông tin

null Triển khai Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Triển khai Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp

Ngày 7/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1758/SVHTTDL-VP triển khai đến công chức, viên chức, người lao động về Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp.

Bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu những cam kết và các giá trị cốt lõi mà hệ thống này mang tới cho công dân, tổ chức, nội bộ.

Với công dân và tổ chức, Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cam kết nâng cao chất lượng phục vụ. Theo tinh thần lấy người dân và tổ chức làm trung tâm, các thủ tục hành chính sẽ được cải thiện và số hóa, tăng trải nghiệm tích cực.

Cam kết của công chức, viên chức và các cơ quan trực thuộc là tăng năng suất lao động. Để thực hiện cam kết này, toàn Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hướng tới ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và xây dựng văn hóa làm việc tích cực, kiến tạo, liêm chính.

Trong bộ nhận diện phải thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Nội dung của Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: tên thương hiệu, khẩu hiệu (slogan), logo và màu sắc được thể hiện cụ thể như sau:

- Tên thương hiệu được thể hiện ở các cấp khác nhau như: ở cấp bộ “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên bộ, ban ngành)”; ở cấp tỉnh “Trung tâm Phục vụ hành chính công (tên tỉnh, thành phố)”; ở quận, huyện “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên quận, huyện)”; ở cấp xã, phường “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên xã, phường)”; ở cấp đơn vị chuyên môn “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên đơn vị chuyên môn)”.

- Khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” thể hiện tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Từ đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chiính.

- Logo lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và 5 bàn tay nắm vào nhau. Cũng tương đồng với ý nghĩa của quốc kỳ, logo với nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi saovàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết lại. Hình ảnh 5 bàn tay nắm vào nhau là biểu tượng Đại đoàn kết. Logo được tạo thành bởi hình ảnh đan kết của những bàn tay xếp chồng lên nhau tạo thành khối hình ngôi sao nổi bật. Cấu trúc của khung hình vừa có tính chắc chắn, vừa có tính liền mạch logic kết hợp với sự chuyển màu từ đậm sang nhạt tạo cảm giác như hình ảnh lá cờ bay trong gió. Bên cạnh đó logo được thực hiện theo kích thước, quy chuẩn kỹ thuật của bộ nhận diện thương hiệu.

Hình ảnh Logo Bộ phận Một cửa các cấp

- Màu sắc thương hiệu gồm bảng màu đỏ tự hào, vàng ánh sao và đỏ nhiệt huyết.

Kèm theo tài liệu Hướng dẫn tại đây.

Anh Châu