Tin mới

Banner bluezone

Ứng dụng lồng nhau

Banner Thông tin tra cứu

Banner Cổng dịch vụ công trực tuyến

Banner hỏi đáp

Banner 20T10

Banner Cổng du lịch

Ứng dụng lồng nhau

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI

DU LỊCH

DU LỊCH

Hỗ trợ chính sách đầu tư phát triển du lịch cho điểm du lịch vườn cây ăn trái Năm Tiệm 300 triệu đồng

img

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa thống nhất chủ trương chi hỗ trợ chính sách đầu tư phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho hộ kinh doanh Điểm tham quan vườn trái cây Năm Tiệm (địa chỉ tại số 395, ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2023, với số tiền hỗ trợ là 300 triệu đồng.

Thông tin khác

Ứng dụng lồng nhau

VĂN HÓA - GIA ĐÌNH

VĂN HÓA - GIA ĐÌNH

Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thông tin khác

THỂ DỤC THỂ THAO

THỂ DỤC THỂ THAO

Tin chuyên ngành

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Xuất bản thông tin

Banner Chuyển đổi số

Banner Lịch công tác 7 đơn vị

Banner Đảng - Đoàn thể

Banner Khảo sát sự hài lòng

Banner Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Banner FaceBook

Banner truyền thống ngành VHTTDL

Banner Thư điện tử

Danh mục chính Menu

Banner điện thoại đường dây nóng

Banner cải cách TTHC

Banner 1022

Banner công khai NS

Banner Văn bản QPPL

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Cộng tác tin bài

Banner tiếp nhận thông tin

Banner Danh mục dự án đầu tư

Banner Thi đua khen thưởng

Banner Bộ VHTTDL

Banner DVC Quốc gia

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner EVFTA

Tuyên truyền chống dịch nCoV-19

Banner DDCI

Banner VBQPPL tỉnh Đồng Tháp

Banner TTXTTMDL

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Liên kết site

Xuất bản thông tin

LuotTruyCap

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

Truy cập trong ngày: