null Tài liệu Hội nghị giới thiệu sản phẩm Du lịch mới

xuc tien du lich Chuyên mục Thông tin Khu, Điểm du lịch

Tài liệu Hội nghị giới thiệu sản phẩm Du lịch mới

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn