null Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Tải Dự thảo báo cáo tại đây.

Thời gian thực hiện công bố là 15 ngày, kể từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 25/3/2019.

Mọi ý kiến đóng góp cho dự thảo, vui lòng gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thị xã (phòng Kinh tế, địa chỉ số 85, đường Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, email: pkt.txhn2009@gmail.com, số điện thoại 02773.837.867
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...