Xuất bản thông tin

null Trả lời về chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Trang chủ Tiếp nhận phản ánh

Trả lời về chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Trả lời thư của độc giả Bùi Thanh Tân gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, ngày 22/8/2019, Sở Nội vụ cho biết, giáo viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm học liên tiếp 2017 - 2018 và 2018 - 2019 không thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ), mà chuyển sang quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

Về câu hỏi giáo viên nam, sinh ngày 01/9/1964, xin nghỉ vào thời điểm nào để đúng 55 tuổi và chính sách được hưởng là gì (có đủ 37 năm đóng bảo hiểm xã hội)?, Sở Nội vụ thông tin, trường hợp này xin nghỉ ngày 01/9/2019 sẽ đủ 55 tuổi.

Theo Sở Nội vụ, giả dụ trường hợp giáo viên nam nêu trên thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, nếu có đủ 37 năm đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện tinh giản biên chế tại thời điểm ngày 01/9/2019 (thời điểm đủ 55 tuổi) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP như sau:

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

>> Câu hỏi của độc giả

>> Văn bản trả lời của Sở Nội vụ

Khải Trường

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật