Xuất bản thông tin

null Chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Trang chủ Tiếp nhận phản ánh

Chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tìm hiểu về giá cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chính sách ưu đãi về thuế và vốn vay, trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, ngày 16/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp các thông tin có liên quan

Quỹ đất kêu gọi nhà đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN)

Theo đó, KCN Sa Đéc (thành phố Sa Đéc) còn 01 khu đất trống, diện tích đất khoảng 4.000 m2; KCN Trần Quốc Toản (thành phố Cao Lãnh) còn 2.600 m2 đất trống; KCN Sông Hậu (huyện Lai Vung) còn 6,2 ha đất trống (hiện tại tỉnh đang xem xét đề xuất đầu tư mở rộng thêm 5,2 ha của nhà đầu tư đang triển khai thực hiện dự án trong phần đất còn trống ở KCN này).

Riêng đối với KCN Tân Kiều (huyện Tháp Mười), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, giao Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật KCN. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng (đạt 86%) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng (giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Dự kiến trong năm 2021, sẽ có quỹ đất công nghiệp để kêu gọi đầu tư, diện tích đất 150 ha.

Giá cho thuê lại đất trong KCN (áp dụng cho tất cả dự án đầu tư)

KCN Sa Đéc: 35 USD/m2/đến năm 2054 (chưa VAT); KCN Sông Hậu: 30 USD/m2/đến năm 2054 (đã có VAT); KCN Trần Quốc Toản: 1.000.000 VND/m2/ đến năm 2058 (đã có VAT).

Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư vào các KCN

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 17% trong thời gian 10 năm (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp); miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).

Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư (theo Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Các biện pháp hỗ trợ đầu tư: Được xem xét hỗ trợ đào tạo lao động nếu đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 171/QĐ-UBND-HC ngày 17/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư vào KCN

Về trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư vào KCN, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND-HC ngày 14/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư thực hiện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quỹ đất kêu gọi nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN)

CCN Trường Xuân (huyện Tháp Mười) đã hoạt động, còn khoảng 35 ha đất trống; CCN Tân Lập (huyện Châu Thành), dự kiến diện tích đất 50 ha, đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Giá cho thuê đất trong CCN

CCN Tân Lập: 45 USD/m2/50 năm, phí sử dụng hạ tầng 0,28 USD/m2/năm (dự kiến phí hạ tầng thay đổi mỗi 5 năm). CCN Trường Xuân: Vị trí 1 là 570.000 đồng/m2/50 năm; vị trí 2 là 399.000 đồng/m2/50 năm; vị trí 3 là 285.000 đồng/m2/50 năm (đơn giá chưa bao gồm VAT, phí cơ sở hạ tầng và các chi phí liên quan khác).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giá cho thuê đất tại 02 CCN nêu trên đang là giá tham khảo, sẽ chuẩn xác lại sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thuê đất.

Chính sách ưu đãi vào các CCN

Địa bàn ưu đãi đầu tư: Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười và thị xã Hồng Ngự; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Thanh Bình, Cao Lãnh.

Riêng chính sách ưu đãi về lĩnh vực may mặc, xem chi tiết tại đây.

Chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực chế biến nông sản, giống thì xem chi tiết tại đây.

Trình tự, thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế

Sở Kế hạch và Đầu tư cho biết, trình tự, thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND-HC ngày 08/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đối với câu hỏi của độc giả có địa chỉ email: ctcphveco@gmail.com (Công ty Cổ phần Hà Vũ), Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thông tin cụ thể.

Về ưu đãi đầu tư dự án lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng; chế biến nông sản, thủy sản, xem chi tiết tại đây.

Về ký quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ trong trường hợp được nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, với mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

Trường hợp, nhà đầu tư cần trao đổi thêm thông tin thì liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0277.3877746.

>> Câu hỏi của độc giả

>> Văn bản trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khải Trường

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật