Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3525/UBND-VX 14/10/2020 V/v đề nghị tiếp nhận đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác “TDĐKXDDSVH”
2 3524/UBND-NC 14/10/2020 V/v thực hiện Mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến
3 3523/UBND-NC 14/10/2020 V/v quy định thời gian lưu giữ Công báo
4 3522/UBND-NC 14/10/2020 V/v thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
5 3521/UBND-NC 14/10/2020 V/v dự thảo văn bản
6 3520/UBND-NC 14/10/2020 V/v danh sách công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia
7 3519/UBND-KTN 14/10/2020 V/v tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội năm 2020
8 3518/UBND-NC 14/10/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng
9 3517/UBND-NC 14/10/2020 V/v kiến nghị mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Huyện
10 3516/UBND-TH 14/10/2020 V/v đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ mười một, HĐND Huyện khóa XI
11 2014/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v kiểm tra trật tự xây dựng
12 3514/UBND-KT 14/10/2020 V/v xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép
13 2012/VPUBND-VX 14/10/2020 V/v chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức dự thi Thạc sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính, quản lý công
14 2013/VPUBND-NC 14/10/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2265/SNV-TCCC ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Sở Nội vụ
15 2011/VPUBND-VX 14/10/2020 V/v biểu trưng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022
16 2010/VPUBND-VX 14/10/2020 V/v tham mưu phê duyệt danh sách, phân công nhiệm vụ và đề xuất họp Hội đồng tư vấn
17 2009/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v họp dân lấy ý kiến đầu tư đường từ cầu Nguyễn Văn Voi đến cầu Bà Quới, thị trấn Cái Tàu Hạ
18 2008/VPUBND-VX 14/10/2020 V/v tổ chức biểu diễn nghệ thuật
19 947/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
20 944/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm định và công nhận cộng đồng đạt Danh hiệu “Cộng đồng không phóng uế bừa bãi” năm 2020
21 943/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định phê duyệt dự toán trụ Ăngten phát sóng truyền thanh
22 120/TTr-UBND 14/10/2020 Tờ trình xin ý kiến về phương án đầu tư dự án nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT.854 cũ)
23 223/KH-UBND 13/10/2020 Kế hoạch chuyển đổi nguồn nước cấp, phủ nước sạch và phân vùng cấp nước giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành
24 313/BC-UBND 13/10/2020 Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực trên địa bàn huyện Châu Thành
25 939/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi “Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật”
26 940/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện Châu Thành
27 2002/VPUBND-VX 13/10/2020 V/v tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Tân Phú Trung
28 2003/VPUBND-VX 13/10/2020 V/v quảng cáo
29 2004/VPUBND-NC 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
30 2005/VPUBND-NC 13/10/2020 V/v nhắc nhở việc thực hiện đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia