Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ:

Đơn vị Quản lý: Ủy ban nhân dân huyện.

Trưởng Ban biên tập: Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trụ sở: Số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3840012 - Fax: 0277.3840898

Email: bbthct@dongthap.gov.vn, bbtchauthanhdt@gmail.com

 

Danh mục chính Menu