19 LĨNH VỰC CÔNG KHAI THEO LUẬT PCTN NĂM 2005 W

19 LĨNH VỰC CÔNG KHAI THEO LUẬT PCTN NĂM 2005

 

STT

Điều

Nội dung

Link

1

Điều 13

Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản

Tải về

2

Điều 14

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải về

3

Điều 15

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước

Tải về

4

Điều 16

Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Tải về

5

Điều 17

Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ

Cấp Tỉnh

6

Điều 18

Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước

Cấp Tỉnh

7

Điều 19

Công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước

Cấp Tỉnh

8

Điều 21

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất

Tải về

9

Điều 22

Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở

Cấp Tỉnh

10

Điều 23

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục

Cấp Tỉnh

11

Điều 24

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế

Tải về

12

Điều 25

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

Tải về

13

Điều 26

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Cấp Tỉnh

14

Điều 27

Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước

Tải về

15

Điều 28

Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

Tải về

16

Điều 29

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp

Tải về

17

Điều 30

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Tải về

18

Điều 33

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Tải về

19

Điều 50

Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản

Tải về

THÔNG BÁO

Banner đường dây nóng

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website