VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 109/BC-VPUBND 18/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hóa năm 2020
2 4324/UBND-KTN 17/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho huyện Châu Thành năm 2021
3 4323/UBND-NC 17/12/2020 V/v triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
4 4322/UBND-NC 17/12/2020 V/v tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
5 4321/UBND-NC 17/12/2020 V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính
6 4320/UBND-NC 17/12/2020 V/v ký HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
7 2483/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-UBND-HC ngày 17/12/2020 của UBND Tỉnh
8 2482/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v triển khai thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
9 2481/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v góp ý dự thảo Điều lệ Đại hội TDTT Tỉnh năm 2022
10 1167/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Trung tâm (chợ Hòa Tân), xã Hòa Tân đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
11 1165/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Phú Long, xã Phú Long đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
12 1166/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Tân Bình, xã Tân Bình đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
13 1164/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Bình Tiên, xã Tân Phú Trung đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
14 1163/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Tân Phú, xã Tân Phú đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
15 1162/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Phú Thuận, xã An Phú Thuận đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
16 1161/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Khánh đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
17 1160/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Phú Hựu, xã Phú Hựu đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
18 1159/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Hiệp, xã An Hiệp đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
19 1158/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định cấp kinh phí sửa chữa cầu Kinh Chà, xã Tân Phú
20 408/BC-UBND 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2020