VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4284/UBND-KT 14/12/2020 V/v lập quy hoạch chi tiết 1/500 công trình trường Tiểu học An Khánh 1 (điểm chính), xã An Khánh
2 4283/UBND-KT 14/12/2020 V/v cam kết giải phóng mặt bằng
3 4282/UBND-NC 14/12/2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh
4 4281/UBND-NC 14/12/2020 V/v phối hợp kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
5 4279/UBND-KT 14/12/2020 V/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc trường mẫu giáo Hòa Tân, xã Hòa Tân
6 4280/UBND-KT 14/12/2020 V/v đầu tư xây dựng công trình đường Cả Ngổ bên phải đến Rạch Chùa, xã Tân Nhuận Đông
7 4278/UBND-KTN 14/12/2020 V/v đăng ký danh mục công trình xin phân khai từ nguồn vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ các xã nông thôn mới, vốn đầu tư phát triển cây xanh đô thị năm 2021
8 4277/UBND-KTN 14/12/2020 V/v xác nhận hoạt động Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước trên địa bàn ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
9 4276/UBND-KTN 14/12/2020 V/v kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
10 4275/UBND-KTN 14/12/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
11 4273/UBND-TH 14/12/2020 V/v báo cáo lịch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
12 2465/VPUBND-NC 14/12/2020 V/v thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm
13 2464/VPUBND-NC 14/12/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính
14 2463/VPUBND-VX 14/12/2020 V/v tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục.
15 1150/QĐ-UBND 14/12/2020 QĐ về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
16 1149/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021
17 1148/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí làm mái che dãy nhà Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy
18 270/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
19 269/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021
20 35/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành