VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1092/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí xử lý rác tồn đọng tại bãi rác Phú Hựu
2 1089/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Phê duyệt giá gói thầu công trình Đình Tân Nhuận Đông
3 1088/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Cấp kinh phí lát gạch vỉa hè đường vào bến xe Huyện
4 1085/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Cấp kinh phí xây dựng công trình phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện năm 2020
5 1086/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh phân khai kinh phí Đảm bảo xã hội năm 2020
6 1084/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Cấp kinh phí xây dựng công trình cầu Lun Nhỏ, xã Tân Phú Trung
7 1083/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thanh toán chi phí tư vấn thẩm định giá và Hợp đồng thuê đấu giá tài sản
8 1082/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định cấp kinh phí gia cố sạt lở công trình đường Xẻo Củi (phía bắc), xã An Phú Thuận
9 386/BC-UBND 03/12/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
10 258/KH-UBND 03/12/2020 KH đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
11 155/TTr-UBND 03/12/2020 Tờ trình thẩm định Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cái Tàu Hạ kết nối khu đô thị Nha Mân, huyện Châu Thành theo tiêu chí đô thị loại IV
12 2389/VPUBND-VX 02/12/2020 V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2020.
13 4111/UBND-VX 02/12/2020 V/v thống nhất cho Công ty TNHH Tổng Đại lý Bảo hiểm Đồng Tháp tổ chức Hội thảo cơ hội nghề nghiệp
14 2388/VPUBND-VX 02/12/2020 V/v đề xuất khen thưởng tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
15 2387/VPUBND-NC 02/12/2020 V/v tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về xử lý kết quả rà soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
16 2386/VPUBND-CNTT 02/12/2020 V/v hướng dẫn Quy trình thực hiện cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Huyện
17 2385/VPUBND-KTN 02/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho Hội người mù Huyện
18 2384/VPUBND-KTN 02/12/2020 V/v điều chuyển kinh phí hoạt động lĩnh vực văn hóa văn nghệ
19 2383/VPUBND-NC 02/12/2020 V/v tham mưu, đề xuất thực hiện kiến nghị của nhà máy đóng tàu Đồng Tháp
20 2382/VPUBND-CNTT 02/12/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”