VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2365/VPUBND-KT 01/12/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP
2 2364/VPUBND-KT 01/12/2020 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND của UBND Tỉnh
3 1078/QĐ-UBND 01/12/2020 Quyết định Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chính quyền xã Hòa Tân
4 1077/QĐ-UBND 01/12/2020 Quyết định Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Tân Bình
5 1076/QĐ-UBND 01/12/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí gia cố sạt lở cống Chín Ghiền, ấp Phú An, xã An Phú Thuận
6 382/BC-UBND 01/12/2020 Báo cáo Kết quả cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật quý IV năm 2020
7 1075/QĐ-UBND 01/12/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ bảo vệ giao đất nền nhà cho các hộ dân trong cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú Trung
8 381/BC-UBND 01/12/2020 Báo cáo Thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020
9 380/BC-UBND 01/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
10 379/BC-UBND 01/12/2020 BC Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng (chỉ số B1) năm 2020
11 103/BC-VPUBND 01/12/2020 Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành (Từ ngày 23-11-2020 đến ngày 27-11-2020)
12 4088/UBND-NC 30/11/2020 V/v chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc về quá trình công tác của người lao động
13 4087/UBND-TH 30/11/2020 V/v triển khai kế hoạch của UBND Tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
14 4086/UBND-TH 30/11/2020 V/v ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
15 4085/UBND-NC 30/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
16 4084/UBND-VX 30/11/2020 V/v bảng chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2020
17 2362/VPUBND-KTN 30/11/2020 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội Nghị tổng kết Đề án an toàn điện 2017-2020; sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
18 2361/VPUBND-KTN 30/11/2020 V/v ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về thỏa thuận phương án phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020
19 2360/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
20 2359/VPUBND-VX 30/11/2020 V/v tham mưu dự thảo Kế hoạch xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương kết hợp với phát triển du lịch đến cuối năm 2025