VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2543/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-UBND-HC ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh
2 2541/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v tham mưu báo cáo hoạt động kinh tế thể thao 2011 - 2019
3 2539/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v thực hiện tốt “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn Huyện năm 2021
4 2538/VPUBND-NC 28/12/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 573/UBND-THVX ngày 24/12/2020 của UBND Tỉnh
5 2537/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 104/KHSGDĐT ngày 21/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh.
6 2532/VPUBND-KTN 28/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho Tòa án nhân dân huyện Châu Thành
7 2531/VPUBND-KTN 28/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí năm 2021 từ ngân sách địa phương
8 2530/VPUBND-KTN 28/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xét xử lưu động của Tòa án và của Đoàn Hội thẩm Huyện năm 2021
9 2529/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
10 1318/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam
11 1317/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình công trình trường THCS Cái Tàu Hạ
12 1315/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khắc phục sạt lở đê bao Kênh Mới (ô bao số 17), hạng mục: bổ sung đất đắp vào kè, xã An Khánh
13 1316/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
14 4430/UBND-KTN 25/12/2020 V/v báo cáo tình hình số lượng nhà ở đô thị, nông thôn và nhà ở theo mức độ kiên cố xây dựng tại địa phương (Năm 2020)
15 4429/UBND-KTN 25/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu Giồng Nổi, xã Hòa Tân
16 4428/UBND-KT 25/12/2020 V/v bổ sung danh mục
17 4426/UBND-KTN 25/12/2020 V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông
18 4427/UBND-KTN 25/12/2020 V/v kiểm tra quy mô và nguồn vốn trong đề xuất chủ trương đầu tư các công trình ngân sách Tỉnh hỗ trợ Huyện xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện nông thôn mới
19 4425/UBND-KTN 25/12/2020 V/v Tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian và lộ trình khai thác các tuyến xe buýt
20 4424/UBND-KTN 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn huyện