VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4027/UBND-KTN 24/11/2020 V/v tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh
2 4028/UBND-NC 24/11/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
3 4026/UBND-KTN 24/11/2020 V/v tổ chức Hội nghị tổng kết Hội người cao tuổi huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 4025/UBND-KTN 24/11/2020 V/v làm rõ cơ sở pháp lý trình hủy Thông báo thu hồi đất số 623/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
5 4024/UBND-KTN 24/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
6 4023/UBND-NC 24/11/2020 V/v thẩm định hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện
7 4020/UBND-NC 24/11/2020 V/v phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện
8 4022/UBND-NC 24/11/2020 V/v đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý căn cước công dân
9 4019/UBND-NC 24/11/2020 V/v phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý đối với các sản phẩm nước giải khát từ Campuchia
10 4018/UBND-KT 24/11/2020 V/v đầu tư xây dựng đường Cả Trinh, xã An Khánh
11 2335/VPUBND-VX 24/11/2020 V/v thực hiện kiến nghị Báo số 307/BC-BCĐ ngày 23/11/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh
12 2333/VPUBND-KTN 24/11/2020 Về việc tham mưu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trong năm 2020 trên địa bàn huyện
13 2332/VPUBND-KT 24/11/2020 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện
14 2330/VPUBND-NC 24/11/2020 V/v tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2020
15 1068/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí chi miễn, giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm 2020
16 1067/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường Bắc Rạch Ấp – Nam Xẻo Vang, xã An Phú Thuận
17 1066/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
18 1064/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
19 1063/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cầu Ba Á, xã Tân Phú
20 1062/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố các đoạn bị sụp lún, sạt lở trên địa bàn xã An Khánh