VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2210/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v xếp hạng di tích quốc gia đình Tân Nhuận Đông
2 2209/VPUBND-KT 10/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
3 2208/VPUBND-TH 10/11/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện ngày 03/11/2020
4 2207/VPUBND-KT 10/11/2020 V/v xây dựng trụ sở Ban nhân khóm Phú Mỹ Hiệp
5 1018/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng mới trụ Ăngten phát sóng truyền thanh
6 1017/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh phân khai nguồn kinh phí Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi năm 2020
7 1016/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: san lấp mặt bằng
8 1015/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định về việc cấp bổ sung kinh phí chi khen thưởng năm học 2019 – 2020
9 1002/TB-UBND 10/11/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
10 340/BC-BCĐ 10/11/2020 Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành giai đoạn 2000 - 2020
11 336/BC-UBND 10/11/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 10 năm 2020
12 334/BC-UBND 10/11/2020 Báo cáo Kế hoạch và tiến độ thực hiện công trình vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa tháng 10 năm 2020
13 335/BC-UBND 10/11/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 10 năm 2020
14 333/BC-UBND 10/11/2020 Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
15 240/KH-UBND 10/11/2020 Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
16 3843/UBND-NC 09/11/2020 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá
17 3842/UBND-NC 09/11/2020 V/v xây dựng kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025
18 3841/UBND-NC 09/11/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”
19 3839UBND-TH 09/11/2020 Vv giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị
20 3838/UBND-TH 09/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Ban Thường vụ Huyện ủy giao