VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 134/TTr-UBND 06/11/2020 Tờ trình về việc tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021
2 90/BC-VPUBND 06/11/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 30/10/2020 đến 06/11/2020)
3 1001/TB-UBND 06/11/2020 Thông báo về việc tổ chức họp mặt Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)
4 3796/UBND-NC 05/11/2020 Về việc tiếp và làm việc với Đoàn xác minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 3795/UBND-KTN 05/11/2020 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết vốn công trình Trụ sở làm việc UBND huyện Châu Thành
6 3794/UBND-KTN 05/11/2020 V/v cho ý kiến đề xuất đầu tư dự án Nhà máy cấp nước Tân Bình, huyện Châu Thành của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thành Nguyên
7 3792/UBND-KTN 05/11/2020 V/v Sở Tài chính Tỉnh phúc đáp đề nghị hỗ trợ kinh phí gia cố khắc phục sạt lở nội đồng trên địa bàn huyện Châu Thành
8 3793/UBND-KTN 05/11/2020 V/v tham mưu đề xuất giải quyết việc xin sử dụng đất công để xây dựng Trụ sở Văn phòng ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông
9 3791/UBND-VX 05/11/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
10 3790/UBND-NC 05/11/2020 V/v đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
11 3789/UBND-NC 05/11/2020 V/v chấn chỉnh việc thực hiện Luật Tố tụng hành chính và việc ban hành quyết định hành chính
12 3788/UBND-NC 05/11/2020 V/v xây dựng kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
13 2184/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg
14 2183/VPUBND-NC 05/11/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án Công an xã
15 2182/VPUBND-NC 05/11/2020 V/v hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
16 2181/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2020
17 2180/VPUBND-NC 05/11/2020 V/v tham mưu thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy
18 2179/VPUBND-HC 05/11/2020 V/v kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND Huyện giao trên phần mềm theo dõi giao nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
19 2177/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v cử thành viên tham gia Tiểu ban giúp việc, BTC Đại hội TDTT huyện Châu Thành lần thứ IX năm 2022
20 2176/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v thực hiện các Quyết định khen thưởng ngành giáo dục năm học 2019-2020.