VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3762/UBND-NC 03/11/2020 V/v hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
2 3761/UBND-NC 03/11/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
3 3760/UBND-KTN 03/11/2020 Tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất, cho thuê đất để thực hiện dự án chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư tại xã An Nhơn
4 3759/UBND-VX 03/11/2020 V/v gửi báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
5 2163/VPUBND-TH 03/11/2020 V/v tình hình thiếu giáo viên tin học tại các điểm trường tiểu học trên địa bàn Huyện
6 2162/VPUBND-TH 03/11/2020 V/v vận động người dân tham gia bảo hiệm xã hội tự nguyện
7 2161/VPUBND-TH 03/11/2020 V/v báo cáo tình hình quản lý, cấp nước sạch theo kết luận của UBND Huyện tại Công văn số 1627/VPUBND-KT ngày 24/8/2020
8 2160/VPUBND-NC 03/11/2020 V/v tham mưu đề xuất phê duyệt kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết Hội Người cao tuổi Huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 2159/VPUBND-KT 03/11/2020 V/v xây dựng trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự Huyện
10 2158/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v thực hiện “Tháng Nhân đạo” hàng năm.
11 2157/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v tiếp nhận người nghiện ma tuý vào cai nghiện tại Cơ sở Điều trị nghiện và tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp
12 2156/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn Huyện.
13 2155/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020
14 2154/VPUBND-NC 03/11/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
15 2153/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
16 2152/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v quảng cáo
17 2151/VPUBND-KT 03/11/2020 V/v tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng khu dân cư 01, thị trấn Cái Tàu Hạ
18 2149/VPUBND-NC 03/11/2020 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 2389/SNV-TCCC ngày 29/10/2020 của Sở Nội vụ Tỉnh
19 2148/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021.
20 2147/VPUBND-CNTT 03/11/2020 V/v công khai dự án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020